Jau dešimtą kartą surengtas Baltijos šalių geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų konkursas šiemet vėl vyko Lietuvoje, KTU studentų bibliotekoje. Iš 12 dalyvių, atstovavusių visoms Baltijos šalių aukštosioms mokykloms, vertinimo komisija išskyrė tris darbus iš dviejų mokyklų - EKA (Talinas) ir VDA (Vilnius).

Eglei Dimaitytei-Vainemanei (VDA) už projektą „Istorinės posesijos interpretacija medžio architektūros formomis” (vadovas doc. Vytautas Biekša, konsultantas dr. Petras Vestartas) skirtas BAUA 2023 “Honourable mention” diplomas. Kūrybiniai eksperimentai atlikti VDA Dizaino ir meno laboratorijoje, naudojant akademijos turimą CNC įrangą.

 
Eglė Dimaitytė-Vainemanė:

Magistro baigiamojo darbo tyrimo objektas – medinės jungtys medinėje architektūroje. Tikslas – suprasti jų vaidmenį kuriant naują architektūrinę kalbą ir atsakyti į klausimą: ar įmanoma atrasti naujovių medinės architektūros kūrimo procese, konceptualizuojant pačios jungties vaidmenį? Darbe nagrinėjamos medinės architektūrinės sistemos ir jų taikymas inovatyvioje medinėje architektūroje, ieškant ryšio tarp praeities, dabarties ir ateities. Dėmesys skiriamas skaitmeninių technologijų galimybėms, kurios taikomos kūrybiniame procese, siekiant sukurti kokybiškas, tvarias ir modernias transformacijas architektūros paveldo srityje. Sukuriama strategija, pasirenkant vertingą, bet apleistą miesto erdvę kaip platformą eksperimentinėms surenkamoms medinėms konstrukcijoms, kurios ne tik sukuria naują viešąją erdvę, bet ir atveria galimybes eksperimentams, bandymams, vertinimui ir naujos architektūrinės kalbos medinėje architektūroje paieškoms.