Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

VDA ARCHITEKTŪROS KATEDROS  2022-2023 m.m.  RUDENS semestro

STUDIJŲ GRAFIKAS

 

Rugsėjo 1 d.

Mokslo metų atidarymo šventė (informacija www.vda.lt)

Rugsėjo 2 d.

RUDENS semestro užsiėmimų pradžia pagal paskaitų tvarkaraštį http://www.vda.lt/lt/schedule

Rugsėjo 2-5 d.

Pirmakursių įvadinė sesija

Rugsėjo 1-14 d.

Papildoma VIENT III, IV ir MAG I, II kursų pasirenkamų dalykų registracija (rudens semestrui)

Rugsėjo 1-15 d.

Prašymų rektoriaus vardu teikimas katedrai: 

- mokėti už studijas dalimis;

- mokėti už studijas, gavus valst. fondo paskolą.

Prašymų formos: https://drive.google.com/drive/folders/1UsYBK5GVhZBm3YMOPbwOjf8nf59M2JOt?usp=sharing

Iki rugsėjo 14 d.

Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimo pabaiga

 

Rugsėjo 16 d.

2021-2022 m.m.Studentų rotacijos rezultatai 

Iki spalio 1 d.

Nustatytų įmokų už rudens semestro studijas mokėjimo pabaiga (išskyrus mokėjimą dalimis)

Spalio 25 d. 10 val. IV a. auditorijose

I-IV  kursų TARPINĖ PERŽIŪRA

Spalio 26 d. 10 val. 423 a. 

 V k. TARPINĖ PERŽIŪRA Baigiamojo projekto temų teikimas tvirtinimui

I-II MA kursų TARPINĖ PERŽIŪRA

Lapkričio 17 d. 10 val.

Vizualinės raiškos galutinė peržiūra

 

Gruodžio 6 d.

Skelbiamas preliminarus pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

http://www.vda.lt/lt/schedule

Gruodžio 12 –22 d.

Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui.

 

Gruodžio 15d – 2023 Sausio 21 d.

Egzaminų sesija

Gruodžio 15 d.

V k. Profesinės veiklos praktikos ataskaitų teikimas katedrai

Gruodžio 20-22 d.

KURSINIŲ DARBŲ PERŽIŪROS

20 d. 10 val. I-II k. 

21 d. 10 val. III-IV k.

22 d. 10 val. V VIENT Projektavimo dalyko peržiūra (N.R. 407 a.)

I MA Tiriamojo darbo ir Projektavimo dalyko peržiūra (N.R. 407 a.)

 

2023 sausio 5 d. 407 a. 10.00 val.

V VIENT tiriamojo darbo pristatymas

II MA tiriamojo ir kūrybinio darbo pristatymas

2023 sausio 10 d.  10 val. 407 a.

V VIENT Profesinės veiklos praktikos viešas pristatymas

2023 sausio  17 – 21 d.

Pakartotinis neišlaikytų egzaminų ir įskaitų perlaikymas

2023 sausio  18 d.

Skelbiamas galutinis pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

2023 sausio  25 – 31 d.

Studentų atostogos 

 

Iki 2023 sausio 16-31 d. 

Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

 

 

Architektūros katedros vedėja                    doc. Aušra Siaurusaitytė Nekrošienė