Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

VDA  Architektūros katedros 2023-2024 m.m. PAVASARIO semestro

STUDIJŲ GRAFIKAS

https://www.vda.lt/lt/studiju_programos/bakalauro-ir-vientisuju-studiju-programos/architektura-vientisosios-studijos/architektura-vientisosios-studijos-vilnius/grafikas

 

Vasario 5

Pavasario semestro pradžia pagal paskaitų tvarkaraštį http://www.vda.lt/lt/schedule

Vasario 8

IV k. Tiriamojo darbo vadovų tvirtinimas

Vasario 5-15

Papildoma (nepasirinkusiems) pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui  IV kurso studentams 

Iki vasario 12

Prašymų rektoriaus vardu teikimas katedrai: 

 - mokėti už studijas dalimis;

 - mokėti už studijas, gavus valst. fondo paskolą.

Prašymų formos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UsYBK5GVhZBm3YMOPbwOjf8nf59M2JOt

 

Vasario 15

V k. MAGISTRANTŲ baigiamųjų darbų temų/vadovų tikslinimas/tvirtinimas 

Iki vasario 15

2023/2024 m.m. rudens semestro akademinių skolų likvidavimas 

Vasario 13 d. 10 val. arch. projektavimo dalykų akademinių skolų likvidavimo ir atidėtiems dėl ligos peržiūra.

Nustatytų įmokų už pavasario semestro studijas mokėjimo pabaiga (išskyrus mokėjimą dalimis)

Vasario 

Atvirų durų dienos

Vasario 15

IV k. Tiriamojo darbo temų tvirtinimas

Kovo 26  

TARPINĖ PERŽIŪRA 

I-IV k., 10 val.

Kovo 27

 

TARPINĖ PERŽIŪRA 

V k. MAGISTRANTAMS (baigiamojo darbo) 10 val.

Balandžio 

VF Atvirų durų dienos 

Balandžio 30, 10 val.

I –II k. VIZUALINĖS RAIŠKOS GALUTINĖ PERŽIŪRA

Gegužės 15  11 val.

LEIDIMAS GINTI MAGISTRO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ

Gegužės 28 - 30

KURSINIŲ DARBŲ PERŽIŪRA I - IV k. 

Gegužės 29 

Skelbiamas preliminarus 2023-24 m.m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštis

Birželio 3 - 14

III, IV k. Pasirenkamų dalykų registracija 2024-25 m.m. rudens sem.

Birželio 3 – 28

EGZAMINŲ SESIJA: bendrauniversitetinių ir studijų krypčių dalykų egzaminai; pakartotinis neišlaikytų egzaminų laikymas

Birželio 14-21

II k. Mokomoji/pažintinė praktika

iki Birželio  10-28

Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

Birželio 11 - 12

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO GYNIMAS  

Birželio 28

IŠKILMINGAS MAGISTRŲ DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS

Liepos 1  – rugpjūčio 31 

Vasaros atostogos

Rugpjūčio 19 

Skelbiamas galutinis rudens semestro paskaitų tvarkaraštis

Rugsėjo 2

Rudens semestro pradžia

Rugsėjo 10

Specialybės dalykų akademinių skolų likvidavimo peržiūra (10 val.)

 

 

 

2024-01-15

VDA Architektūros katedros vedėja                                       doc. Aušra Siaurusaitytė Nekrošienė