Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

Studentų priėmimas į aukštesnį kursą 

Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos studijų reglamento 3.4. punktu, į aukštesnį kursą valstybės nefinansuojamą vietą priimami asmenys,  baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose ir norintys tęsti studijas Vilniaus dailės akademijoje, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas  universitetinių pirmosios pakopos, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti nuo birželio 15 iki 30 d.  arba nuo sausio 10 iki 20 d.  (studijuojantys nuo pavasario semestro).

Dokumentai į ARCHITEKTŪROS  vientisųjų studijų programą pateikiami VDA Architektūros katedroje (Malūnų g. 5, 415 kab.). Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Architektūros katedrą tel. 8 5 2105445, +370 610 64494.

Dalyvaujantys konkurse turi pateikti el. paštu dalia.rudokiene@vda.lt:

1. Prašymą rektorės vardu;

2. Turimo išsilavinimo dokumentų kopijas:

  • jeigu nėra baigta aukštoji mokykla - brandos atestatą  ir akademinę pažymą apie aukštojoje mokykloje išklausytus dalykus;
  • turintiems bakalauro/magistro laipsnį - bakalauro/magistro diplomo ir priedėlio kopijas, brandos atestato kopiją ;

PASTABA: Jeigu akademinėje pažymoje arba priede prie diplomo nėra nurodomi išklausytų dalykų pavadinimai ir anglų kalba, papildomai reikia pateikti šių dokumentų vertimus į anglų kalbą.

3. Paso / tapatybės kortelės kopiją;

4. Darbų portfolio (A4 arba A3 formatu);

5. 7.00 Eur stojamosios įmokos kvitą.

  • Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Vilniaus dailės akademija, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbankas“, sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji įmoka. Įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma. Mokestis turi būti sumokėtas eurais. Mokestis negrąžinamas.

Priėmimas į Architektūros vientisųjų studijų programą vyks sausi 25 arba liepos 2 dienomis

Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (studijų sutarčių pasirašymas) vykdomas fakulteto dekanate (Maironio g. 6, 202 kab.)