• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

  Studijos aukštesniuose kursuose

  Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos studijų reglamento 3.4. punktu, į aukštesnį kursą valstybės nefinansuojamą vietą priimami asmenys,  baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose ir norintys tęsti studijas Vilniaus dailės akademijoje, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas  universitetinių pirmosios pakopos, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti nuo 2020.06.10 iki 2020.06.25.

  Dokumentai į ARCHITEKTŪROS  vientisųjų studijų programą pateikiami VDA Architektūros katedrai (Malūnų g. 5, 415 kab.).

  Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Architektūros katedrą tel. +370 610 64494, dalia.rudokiene@vda.lt.

  Dalyvaujantys konkurse turi atsiųsti:

  1. Prašymą rektoriaus vardu;

  2. Turimo išsilavinimo dokumentus:

  • jeigu nėra baigta aukštoji mokykla - brandos atestato kopiją (originalą parodyti) ir akademinę pažymą apie aukštojoje mokykloje išklausytus dalykus;
  • turintiems bakalauro/magistro laipsnį - bakalauro/magistro diplomo ir priedėlio (priedo prie diplomo) kopijas (originalus parodyti), brandos atestato kopiją (originalą parodyti);

  PASTABA: Jeigu akademinėje pažymoje arba priede prie diplomo nėra nurodomi išklausytų dalykų pavadinimai ir anglų kalba, papildomai reikia pateikti šių dokumentų vertimus į anglų kalbą.

  3. Paso / tapatybės kortelės kopiją;

  4. Darbų portfolio (A4 arba A3 formatu);

  5. 7.00 Eur stojamosios įmokos kvitą.

  • Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Vilniaus dailės akademija, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbankas“, sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji įmoka. Įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma. Mokestis turi būti sumokėtas eurais. Mokestis negrąžinamas.

  Priėmimas į Architektūros vientisųjų studijų programą vyks 2020 07  02

  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (studijų sutarčių pasirašymas) vykdomas fakulteto dekanate (Maironio g. 6, 202 kab.)