• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

  Architektūros stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
  Architektūros krypties stojamųjų egzaminų aprašas

  Registracija studijoms nuo birželio 1 d. bakalauras.lamabpo.lt

  Tai penkerių metų trukmės, 300 ECTS kreditų, universitetinės vientisosios (magistro) studijos.

  Sėkmingai baigę studijas, absolventai įgyja Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytas kvalifikacijas ir menų magistro kvalifikacinį laipsnį.

  Stojant į Architektūros vientisųjų studijų programą privaloma išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą, kurį sudaro architektūros kompozicijos ir akademinio piešinio užduotys.

  Pagrindinis Architektūros vientisųjų studijų programos tikslas yra suteikti architektūros magistro universitetinį išsilavinimą ir parengti kvalifikuotą architektą, gebantį savarankiškai vykdyti taikomuosius tyrimus ir jais grįsti praktinę profesinę veiklą.

  Vientisųjų architektūros studijų programa skirta pagrindinės krypties (architektūros) ir akademijos nustatytiems bei studento pasirenkamiems platesnės apimties bendriesiems universitetinių dalykų studijoms. 

  Įgytas akademinis kvalifikacinis laipsnis suteikia teisę dirbti architektūrinio projektavimo įmonėse, valstybės ir savivaldybės teritorijų planavimo institucijose ir, vadovaujant specialistui (projektų vadovui), rengti įvairaus sudėtingumo pastatų bei jų aplinkos architektūros projektus, tęsti studijas III studijų pakopoje, menų daktaro vardui įgyti, dirbti mokslinį tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojoje universitetinėje mokykloje ar kitoje mokslo įstaigoje, dirbti administracinį darbą valstybinėse ir savivaldos institucijose.  Programos absolventai po 2 metų darbo profesinėje srityje LR Vyriausybės numatyta tvarka gali siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato bei kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą.

  Vientisųjų studijų programa nuo 2016 m. vykdoma  VDA Vilniaus ir Kauno fakultetuose.

  Išsamiau