Mūsų katedra yra NBAA (Nordic Baltic Academy of Architecture) asociacijos, jungiančios geriausius Skandinavijos ir Baltijos šalių architektūros universitetus, narė. Studijų programa vykdoma Vilniaus senamiestyje, tarpdisciplininėje menų ir dizaino specialybių apsuptyje. Didžiuojamės, kad VDA architektūra dėstoma seniausioje Lietuvos katedroje, kilusioje iš LDK Vyriausioje mokykloje (dabar - VU) 1793 m. įkurtos Architektūros katedros, o pirmuoju jos vadovu buvo prof. Laurynas Stuoka-Gucevičius.

Tai penkerių metų trukmės, 300 ECTS kreditų, universitetinė vientisųjų (magistro) studijų programa. Baigę studijas, absolventai įgyja Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytą kvalifikaciją pripažįstama visose Europos sąjungos šalyse ir Menų magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų metu mes*:

  • vykdome į ateitį orientuotas skaitmeninės architektūros kūrybines pratybas (workshop'us), kurias veda pripažinti architektai ir dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio, įgyvendiname architektūrines įdėjas naudojantis pažangiomis CNC, 3D spaudos, lazerinio pjovimo staklėmis akademijos laboratorijose (MDL), skatiname tarpdisciplininį bendradarbiavimą, komandinį darbą ir FabLab principu grindžiamas studijas,
  • siunčiame studentus pagal ERASMUS mainų programas į geriausius Skandinavijos, Vakarų Europos ir Izraelio architektūros universitetus, palaikome studentų iniciatyvas ir veiklas akademijoje bei už jos ribų, palaikome atvirą ir draugišką atmosferą tarp katedros studentų ir dėstytojų,
  • vykdome projektus bendradarbiaudami su Lietuvos regionais, miestų savivaldybėmis ir verslo įmonėmis.

*Architektūros studijų procesą galima sekti Instagram paskyroje @vda.architektura

Baigę programą katedros absolventai: dirba Lietuvos ir užsienio architektūrinio projektavimo įmonėse, LR valstybės ir savivaldybės teritorijų planavimo, valstybinėse ir savivaldos institucijose, po 2 metų darbo profesinėje srityje LR Vyriausybės numatyta tvarka programos absolventai gali siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato, kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą. Architektūros studijas galima tęsti vienintelėje Lietuvoje tarpdisciplininėje, į praktiką orientuotoje, bendroje VDA - KTU Meno doktorantūroje. Įgyjus architektūros Meno daktaro vardą, galima dirbti mokslinį tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštosiose universitetinėse mokykloje Lietuvoje ir užsienyje.

 

Vilniaus fakulteto Architektūros katedros absolventai bei darbdaviai apie architektūra VDA:

      Ignas Lukauskas „Vilniaus architektūros studija“ projektų vadovas

Čia išmokau tiesiog mėgautis kūryba, koncentruotis daugiau į procesą nei į gerą rezultatą. Visa mano įgyta patirtis yra ne iš galutinio rezultato, o iš klaidų ir tam tikro suvokimo proceso metu. Galima sakyti išmokau kurti, nors tai ir keistai skamba. Katedros dėstytojai - tikrai ypatingi, nes yra savo srities specialistai, bet to niekada neakcentuoja. Daugiau leidžia pačiam studentui spręsti, tik pataria. Net ir pasirinktas „klaidingas“ kelias  - nenuvertinamas.

Dar studijų metu gavau darbo pasiūlymą ir iki šiol dirbu toje įmonėje, kuriai mane rekomendavo katedros dėstytojai. Manau studijos daugiausiai įtakos padarė mano meninei veiklai. Išmokau vienu metu dirbti ir būti kūrėju, menininku. Išmokau jungti meną su kita veikla, mano projektuose atsirado tarpdiscipliniškumas.

     Evelina Vasiliauskaitė, katedros absolventė

Studijas VDA pasirinkau dėl poros priežasčių. Visų pirma, imponavo nedidelis studentų skaičius grupėse – norėjosi artimo ir betarpiško bendradarbiavimo tiek su bendrakursiais, tiek ir su dėstytojais. Antra, renkantis studijų programą, man buvo svarbu turėti galimybę nevaržomai pasirinkti magistro baigiamojo darbo tematiką ir būti ramiai, kad dėstytojai noriai įsitrauks net ir į jiems mažiau pažįstamą temą. Be žinių ir įgūdžių, būtinų ir aktualių šiandienos architektūros lauke, VDA magisto studijų metu išmokau labiau pasitikėti savimi atliekant magistrinio darbo tiriamąją dalį bei ruošiant medžiagą baigiamajam projektui. Šio darbo procese įgavau daugiau patirties kaip kilusią idėją išvystyti ir galiausiai paversti ją veiksmu.

Visi katedros dėstytojai yra skirtingi ir unikalūs savo turima patirtimi bei darbo metodais, tačiau tai, kas, mano manymu, jungia VDA kolektyvą tai kompetencija ir sveika diskusijų kultūra. Dėstytojai yra geranoriški ir motyvuojantys, visada vedamas dialogas su studentais ir skatinamas jų kritinis mątymas. Studijų metu atradau temą kuri mane įkvepia, tai - edukacijos architektūra 21-ame amžiuje. Šiai temai gilinti gavau Fulbright stipendiją studijoms JAV, Sirakūzų univesitete. Grįžus į Lietuvą, tarpe kitų projektų, toliau tęsiu veiklą susijusią su šia tema. Džiaugiuosi galėdama įprasminti savo patirtį veikdama edukacijos architektūros lauke.

      Vytautas Biekša UAB „Processoffice“ direktorius

VDA Architektūros katedra man visada asociavosi su modernizmo laikotarpio senos kartos dėstytojais V. E. Čekanausku, V. Brėdikiu, V. Nasvyčiu ir kitais. VDA, pirmiausia, yra meno institucija, kuri gali suteikti galimybę įsilieti į labai įdomų meno pasaulį, susitikti su žmonėmis, idėjomis, ir kas svarbiausia - gali  pakylėti jauno architekto kultūros lauko ir bendrai aplinkos suvokimą į naują lygį.

Mūsų įmonei reikia architektų skirtingo profilio projektams, todėl negalime tiksliai įvardinti konkrečių jų savybių, bet esmė - kūrybingumas. Kūrybingumas ypač svarbus pirmam prisilietimui, siekiant įžvelgti kuo daugiau galimybių bet kokioje situacijoje ar aplinkoje. Esu vienas iš architektų biuro Processoffice įkūrėjų. Mūsų darbai apima gan platų spektrą architekto veiklos, nuo skirtingos tipologijos pastatų projektavimo iki ekspozicijų koncepcijų ir dizaino (Latvijos nacionalinis meno muziejus, Valstybės pažinimo centras LR prezidentūroje). Darbas su skirtingos apimties ir specifikos projektais leidžia iš skirtingų kampų, labiau konceptualiai žiūrėti į jų problematiką. Dauguma mūsų projektų yra vienaip ar kitaip susiję su kultūros lauku, galimai, tai VDA įtaka.

     Sabina Daugėlienė, „DO Architects“ generalinė direktorė

DO ARCHITECTS nuolat ieško gabių, kūrybiškų, jautrių, kritiškai mąstančių ir gebančių savarankiškai spręsti problemas, nuolat ieškančių ką pagerinti. Gebančių dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai. Paskutinius kelis metus labai jaučiasi sustiprėjusios Architektūros katedros rezultatai, tai atsispindi aplikuojančių studentų portfolio, o mes išties džiaugiamės, kad komandą sustiprina vis daugiau VDA absolventų.

Esame architektūros studija vienijanti per 30 architektų, urbanistų ir interjero architektų. Kartu mes įgyvendiname reikšmingus ir ilgalaikius miestų, pastatų ir žaliųjų erdvių pokyčius. Mes kuriame architektūrą, kuri patraukia dėmesį, daro įtaką aplinkai ir lemia sėkmę. Mūsų projektų portfolio labai platus - nuo urbanistinių kvartalo vizijų, visuomeninių ir privačių pastatų iki interjerų ir jų detalių. Esame įgyvendinę tokius objektus kaip kartu su Studio Libeskind projektuotas MO muziejus, viešosiomis erdvėmis išsiskirianti Ogmios miesto teritorijos konversija, atsinaujinusi Preilos gelbėjimo stotis.


 

Išsamiau apie programą