Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

Architektūros katedros studentams siūloma vykti į tarptautinių mainų programas geriausiuose Skandinavijos, Vakarų Europos ir Izraelio ar Islandijos universitetuose. Per paskutinius 10 metų katedros studentai buvo išvykę į užsienio universitetus 68 kartus, tai yra ne mažiau kaip 6 studentai kasmet.

KADK (Karališkojoje architektūros, dizaino ir paminklosaugos mokykloje Kopenhagoje), AHO (Oslo architektūros mokykla), Bezalel dailės ir dizaino akademija Jeruzalėje, Linzo menų universitetas Austrijoje, Milano politechnikos universitetas Italijoje, EAA (Estijos dailės akademija), KU Leuven universitetas Belgijoje, IUA (Islandijos dailės universitetas) - tai tik mažoji dalis viso sarašo, kurį galima būtų vardinti...

Apie atsivežtus įspūdžius ir žinias galite sužinoti katedros Instagram paskyroje @vda.architektura.
Manto pasakojimas apie studijas Austrijoje.
Vaidos pasakojimas apie studijas Izraelyje.
Daugiau studentų įspūdžių - VDA Tarptautinių ryšių skyrius.

Apie kitas tarptautinių mainų galimybes, Erasmus+ ir praktikas užsienyje galite sužinoti VDA Tarptautinių ryšių skyriuje.