• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

  Meno doktorantas architektas Mindaugas Reklaitis užimtas ne tik tyrimais doktorantūroje, kur rengia kūrybinį projektą vadovaujant prof. Henrik B. Andersenui ir prof. dr. Tomui Grunskiui . Jis aktyviai dalyvauja meninėje veikloje, eksponuoja savo darbus galerijose "Nulinis laipsnis", kasmetinėje stambiausioje tarptautinėje parodoje "ARTVilnius", derindamas technines ir menines praktikas.

  Projektas "Progina" parodoje ARTVilnius17. Kartu su Tomu Grunskiu.

  Interaktyvi šviesos ir garso instaliacija „Ø“ yra trilypis objektas: Tai – universali architektūrinė erdvė – proginos (praginos) prototipas, kuriai yra būdinga archetipinė struktūra. Tai yra šviesos ir garso materijų įtakos zona, polemizuojanti su pamatinėmis architektūros materialumo bei realumo idėjomis. Tai yra socialinio proceso terpė, kurioje žiūrovas yra skatinamas sąveikauti su šviesos ir garso instaliacija. Šios sąveikos procese jis dekonstruoja kūrinį palaipsniui jį išjungdamas judesio daviklių pagalba. Čia žiūrovas yra pagaunamas kūrinio terpėje ir pats tampa meno kūriniu ir/ar eksponatu.

  Projektas "Morph" parodoje ArtVilnius19.

  MORPH, tai erdvinio spausdinimo įrenginio prototipas, jungiantis morfogenetines adaptyvios architektūros struktūras, kintančių fizinių būvių medžiagas ir žmogų supančios aplinkos sąsajas į vieną erdvinę ekosistemą. Pasitelkiant kompiuterizuoto aplinkos stebėsenos, duomenų apdorojimo, erdvinio modeliavimo, 3d spausdinimo, statybinių medžiagų sintetinimo technologijas, MORPH spekuliuoja kintančios erdvės tikrovėmis ir įsivaizduojamais ateities gyvensenos scenarijais. Įrenginys kvestionuoja konvencionalios architektūros ribas ir žengia į performatyvios, spekuliatyvios, algoritminės architektūros dimensijas, balansuojančias tarp virtualumo ir realybės.