Projektinė veikla

Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 8.100,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.05.01 – 2017.11.30

APIE PROJEKTĄ

Aiškus UNESCO pasaulio paveldo statuso, kultūros paveldo vietovių ir objektų išskirtinės visuotinės vertės ir ją lemiančių vertingųjų savybių suvokimas bei gebėjimas jas tinkamai valdyti, užtikrina UNESCO Pasaulio paveldo vietovių išsaugojimą, jų perdavimą ateities kartoms ir bendrą vietos gyventojų pasitenkinimą / gerovę.Atsižvelgiant į tai, projektu siekiama suorganizuoti Nidoje vasaros mokyklą ir kelti paveldosaugos studentų ir jau praktikuojančių specialistų kvalifikaciją, supažindinant juos su vietos ir tarptautinėmis aktualijomis apie kultūros paveldo išsaugojimą ir tvarų jo naudojimą.
Projekte numatoma kviesti tarptautinius kultūros ir gamtos paveldo ekspertus bei pasitelkti neformalaus ugdymo formą – vasaros mokyklą (7 k. d.). Užsiėmimus sudarys paskaitos, diskusijos ir praktinės užduotys (dirbtuvės).

TIKSLAS

Tikslas – kelti paveldosaugos studentų ir jau praktikuojančių specialistų kvalifikaciją apie kultūrinių kraštovaizdžių, turinčių UNESCO pasaulio paveldo statusą, saugojimą ir tvarų jų naudojimą.

NUMATOMI DALYVIAI

Lektoriai:
Vasaros mokyklos dalyvius su Kuršių nerijos specifika, kylančiais iššūkiais ir poreikiais supažindins šioje vietovėje veikiančios institucijos ir organizacijos (šio projekto partneriai).

Temines paskaitas, seminarus-diskusijas ves kviestiniai lektoriai:
- James Carter, paveldo interpretacijos, komunikacijos ir mokymų konsultantas (Edinburgas, Didžioji Britanija). Lektorius ypatingai domisi, kaip interpretacija veikia lankytojų patirtis ir kūrybiškomis interpretacijomis. Jis yra populiaraus interpretacijos vadovėlio A Sense of Place ir daugelio straipsnių bendraautorius, Didžiosios Britanijos Paveldo interpretacijos asociacijos narys, vedęs mokymus įvairiose pasaulio valstybėse ir ICCROM.
- dr. Amund Sinding-Larsen, architektas, tarptautinis UNESCO Patariamosios organizacijos, ICOMOS, narys, koordinuojantis tarptautinę iniciatyvą dėl UNESCO Pasaulio paveldo ir teisėmis grindžiamų požiūrių. (Norvegija).
- dr. Gamini Wijesurija, vienas žymiausių tarptautinių ekspertų,  architektas, archeologas, ICOMOS narys, ilgametis dalyvis UNESCO Pasaulio paveldo procesuose, ICCROM atstovas, vedantis paskaitas apie kultūrinius kraštovaizdžius ir jų valdymą (Italija).
- dr. Claus- Peter Echter, architektas, urbanistas, sociologas, ICOMOS ir Europa Nostra narys, nagrinėjantis tvaraus vystymosi ir urbanistinės apsaugos klausimus valdymą (Vokietija).
- Cecile Duvelle, ilgametė nematerialiojo kultūros paveldo specialistė, UNESCO būstinės Paryžiuje Kultūros paveldo departamento direktorė.