Projektinė veikla

TU NEGALI – MENAS GALI!

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 4.000,00
Atsakingas asmuo Vaidas Naginionis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.06.01 – 2017.12.31

APIE PROJEKTĄ

Kultūra ir menas turi neišsenkamą potencialą atlikti savo vaidmenį nacionalinėje, regionų ir vietos gerovės politikoje. Galima teigti, jog menas skatina gerovę, juo grindžiami metodai turėtų būti diegiami sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės srityse. Kad meno taikymo žmogaus gerovei poreikis neliktų lozungų lygmenyje, VDA Kauno fakulteto bendruomenė, kurios misija yra tobulinti, kurti ir skleisti meninės kūrybos, menines ir mokslines žinias, nuo 2014 metų įgyvendina tęstinį projektą „Tu negali – menas gali! “. Įgyvendinti projektai sulaukė teigiamo dalyvių įvertinimo vietos bendruomenės ir šalies globos namų susidomėjimo. Ketindama bendradarbiauti su kitais visuomenės sektoriais, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą, būtent dėl šių priežasčių VDA Kauno fakulteto bendruomenė siekia projekto tęstinumo.
Įgyvendintų projektų patirtis parodė, jog bendradarbiavimas su profesionaliais menininkais yra ne vien naudingas neįgaliųjų sveikatos gerinimui ir socializacijai, tačiau kelia ir tobulina globos įstaigos darbuotojų kompetenciją. 

TIKSLAS

Tęstinio projekto tikslas, pasitelkti meną ir meninę veiklą neįgalių vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatos gerinimui, jų ir visuomenės bendradarbiavimo, tarpusavio integracijos bei atskirties mažinimui. Siekiama suteikti naujus ir lengvai pritaikomus kūrybos įgūdžius globos namų auklėtiniams, darbuotojams ir visuomenei kaip bendravimo formą bei užtikrinti meno sklaidą regione.

TIKSLINĖ GRUPĖ

85 neįgalūs vaikai ir jaunuoliai, gyvenantys socialinės globos įstaigose 21-oje šeimynoje; 3335 Ventos seniūnijos (Akmenės raj.), Kauno miesto ir rajono gyventojai; 10-15 VDA Kauno fakulteto profesionaliojo meno kūrėjų, mokslininkų, studentų bei absolventų.