Projektinė veikla

Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 18.000,00
Atsakingas asmuo Vytautas Michelkevičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.01.01 – 2017.12.31

APIE PROJEKTĄ

Nidos meno kolonija toliau (NMK) tęsia savo tarptautinę menininkų rezidencijų programą ir plečia tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, įtraukdama organizacijas ne tik iš meno sektoriaus bet ir sukurdama 2017-ųjų metų programą, susidedančią iš trijų tipų rezidencijų:

1. Individualios rezidencijos su kioskų parodomis bendruomenei.
2. CURATRON rezidencijos.
3. Tiriamosios rezidencijos.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis tikslas – surengti tris rezidencijų programas, suteikiant užsienio ir Lietuvos menininkams palankias sąlygas gyventi, kurti ir pristatyti kūrinius vietinei ir tarptautinei bendruomenei.
Uždaviniai:

1. Surengti tarptautinį atvirą konkursą individualiai rezidencijų programai ir atrinkti menininkus.
2. Vykdyti CURATRON grupės rezidencijas ir pristatyti jų rezultatus.
3. Atrinkti menininkus tyrimų rezidencijoms 2017 metais, pasikviesti bei supažindinti juos su vietinėmis problemomis, ištekliais ir specialistais, kad galėtų pasiruošti įgyvendinti kūrinius 2018 metais.
4. Palaikyti profesionalią techninę ir konsultacinę infrastruktūrą tarptautinėms menininkų rezidencijoms.

PROJEKTO TIKSLINĖ GRUPĖ, DALYVIAI

1. INDIVIDUALIOS REZIDENCIJOS
Atviro kvietimo metu atrinkti menininkai. 
2. CURATRON rezidencijos
Menininkai: Evguenia Jokhova  (Estija/Jungtinė Karalystė) http://www.evyjokhova.co.uk/ 
Ditte Knus Tønnesen (Danija) http://www.ditteknus.com/ 
Matilde Duus (Danija) http://www.matildeduus.dk/

TYRIMO REZIDENCIJOS

Menininkai: Špela Petrič (Slovėnija), Hanna Husberg (Švedija, Suomija) Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/LV) ir  pagal atvirą kvietimą surinkti menininkai. 
Kuratorių komanda: Jurij Dobriakov, Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/LV), Vytautas Michelkevičius, Jogintė Bučinskaitė.