Projektinė veikla

Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) Nidos meno kolonijoje

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 12.000,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.02.01 – 2017.11.15

APIE PROJEKTĄ

Hidro-politinis meno projektas: paroda su ją lydinčiais renginiais - performansais viešojoje erdvėje, skaitymais, paskaitomis, koncertu, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir publikacija.
Projektas JŪROS ŽVILGSNIS tyrinėja jūrą kaip stichiją, iš kurios galime pasisemti žinių apie istorinius ir šiandieninius ryšius tarp ekologinių ir kultūrinių transformacijų. Projekto pavadinimas yra vokiško žodžio Meeresspiegel (kuris šiaip reiškia jūros lygį) pažodinio vertimo interpretacija. Jis nurodo, kad jūra nėra vien paviršius, kuriuo slysdamas turistinis žvilgsnis atsiremia į horizontą, bet esybė, gyva ir istorinė, žvelgianti į žmogų atgal arba atspindinti jo žvilgsnį.
Veiklos: darbinis kuratorių vizitas ir menininko iš Lietuvos atranka; savaitės trukmės kūrybinės dirbtuvės su vietiniais Baltijos jūros eko-sistemos ir migravimo ekspertais, kuratorėmis, menininkais ir Neringos gimnazijos mokiniais; naujų kūrinių parodai kūrimas in situ (vietoje); tyrėjų vizitai; paroda, performansai, skaitymai, paskaitos, koncertas; dviejų dalių publikacijos parengimas, išleidimas ir išplatinimas.

TIKSLAS

Sukurti naujus profesionalaus meno kūrinius bei pristatyti juos regioninei, nacionalinei ir tarptautinei auditorijai parodoje ir už jos ribų.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Neringos gyventojai, lankytojai, turistai, VDA studentai ir dėstytojai, menininkai. Tarp 2016 m. NMK vasaros parodą aplankiusių žmonių buvo pačių įvairiausių visuomenės sluoksnių atstovų. Jau įprasta praktika NMK tapo šiuolaikinio meno mediavimas. Parodos kūrinius prie įvairialypės auditorijos „priartina“ parodos gidai – du nuolat parodoje esantys mediatoriai, suprantamai ir gyvai pasakojantys apie menininkus, jų projektus ir parodos idėją apskritai. Tokiu būdu pavyksta išvengti „menas menui“ situacijos.

NUMATOMI DALYVIAI

Kuratorės: Suza Husse (Berlynas) ir Emma Haugh (Berlynas/Dublinas)
Menininkai:
1. Gideonsson Londre (menininkų kolektyvas, Stokholmas) – instaliacija ir performansas
2. Almagul Menlibayeva (Kazakhstanas, gyvena Berlyne) – video instaliacija
3. Johannes Paul Raether (Berlynas) – fotografijų ciklas, skulptūriniai objektai ir performansas
4. Tentative Collective (menininkų-tyrėjų kolektyvas, Karachis, Pakistanas) – instaliacija ir performansas
5. Menininkė/as iš Lietuvos (bus atrinktas darbinio vizito vasario mėn. metu).
Tyrėjai:
6. Daniel Falb (poetas ir filosofas, Berlynas) – paskaita
7. Ulrike Gerhardt (meno teoretikė ir kuratorė, Berlynas) – paskaita
8. Golden Diskoship (Teresos Stroetges eksperimentinės muzikos projektas, Berlynas) – koncertas
9. Jana Sotzko (tyrėja, rašytoja ir muzikantė, Berlynas) – esė projekto publikacijai
10. Elsa Westreicher (antropologė ir dizainerė, Berlynas) – projekto publikacijos dizainas ir maketavimas