Projektinė veikla

Kūrybinė platforma: Lietuva+MIR

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 7.000,00
Atsakingas asmuo Vaida Almonaitytė-Navickienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.02.20 – 2017.12.20

APIE PROJEKTĄ

Inicijuojamu projektu bus siekiama inovatyviai rengti ir kaupti skaitmeninį šiuolaikinių architektų ir menininkų kūrinių archyvą. Veiklose dalyvaus mokslo, verslo ir bibliotekų atstovai. Tam tikslui pasiekti bendradarbiaujama su kūrybine grupe "MIR", dirbančia Norvegijoje, kurios skaitmeniniai produktai stebina unikalumu ir kokybe. Kūrybinės grupės pavadinime "MIR" užkoduota žinia, kad šiuolaikinės skaitmeninės technologijos negali egzistuoti be išradingumo, smalsumo, žinių siekio ir meilės. Kurdama architektūrines vizualizacijas, "MIR" naudoja šiuolaikines universalias trimačio modeliavimo, animacijos ir erdvinio vaizdo projektavimo, modeliavimo bei apdorojimo sistemas (3DSMax, Lightwave,VRay FPrime, Adobe Photoshop, After Effects, HDinstances).

TIKSLAS

Sukurti inovatyvų architektūrinio paveldo archyvą, plėtojant ir stiprinant bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos architektų, gilinant bei plečiant profesionalų kompetencijas nekilnojamojo paveldo ikonografijos: brėžinių, planų eskizų, projektų bei maketų,  skaitmeninimo, archyvavimo ir viešinimo srityse.

TIKSLINĖ GRUPĖ

VDA jaunieji profesionalai yra tikslinė grupė projekto, kurio veiklos apims kūrybinės meistrystės seminaro bei meistriškumo kursų, viešo kūrybinės meistrystės seminaro, kūrybinių stažuočių su Norvegijos kūrybine grupe "MIR" organizavimą. Numatyta apdovanoti jaunuosius profesionalus už geriausius meninius sprendimus bei surengti virtualią laimėtojų kūrybinių darbų parodą.

NUMATOMI DALYVIAI

- Doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė  - architektūrologė, menotyrininkė, projekto vadovė, atsakinga už projekto kokybę bei numatytų veiklų įgyvendinimą.
- Agnete Juknevičiūtė, Michail Kafasis ir James Burrell  - kūrybinės grupės "MIR" (Norvegija) nariai, menininkai ir architektai, pasidalinsiantys savo patirtimi meistriškumo seminaro ir kūrybinių stažuočių metu.
- Doc. dr. Odeta Žukauskienė - menotyrininkė konsultuos rengiant skaitmeninį archyvą ir taikant šiuolaikinės inovatyvios muziejininkystės principus.
- Prof. Jonas Audėjaitis - architektas, kelis dešimtmečius dirbantis architektūrinio projektavimo srityje, moderuos kūrybines dirbtuves.
- Archit. Tomas Kuleša - moderuos kūrybinės meistrystės seminarą, kuruos jaunųjų profesionalų atranką į kūrybines stažuotes Norvegijoje.
- Valentina Grinevičienė -  VDA KF bibliotekos darbuotoja, atsakinga už skaitmeninio archyvo strategijų sukūrimą bei jų realų įgyvendinimą; už projekte numatytų veiklų tęstinumą.
- Kristina Daubarytė - menotyrininkė, atsakinga už kultūrinės programos organizavimą bei tarpinstitucinės partnerystės stiprinimą.
- Agota Adomavičiūtė - VDA KF viešųjų ryšių specialistė,  atsakinga už projekto sklaidą ir viešinimą.