Projektinė veikla

K. Bogdonas j. Šviesioji nesėkmės pusė

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 4.000,00
Atsakingas asmuo Marius Iršėnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.01.02 – 2017.12.25

APIE PROJEKTĄ

Konstantinas Bogdanas Jaunesnysis – konceptualaus meno kūrėjas, nuosekliai besilaikantis laukimo kol bus pastebėtas, neišsišokimo principo. Jo kūryba yra išsibarsčiusi po katalogus ar nepublikuota, todėl menkai žinoma, ypač jaunai kartai. Vis dėlto be jo figūros dailės istorija būtų nepilna. Jis vienas pirmųjų ėmė taikyti dalyvavimo strategiją, labai taikliai ir su gero humoro kibirkštimi įvardino meno gyvenimo problemas: uždarumą, nejautrą žiūrovui, išprusimo stoką ir t.t.
Šis menininkas reprezentuoja lūžį, kai atsiskyrė dailininkai nuo menininkų, kai keitėsi meno kalba. Bogdano kūryba iš pirmo žvilgsnio atrodo labai taupi ir asmeniška, tačiau imant analizuoti, paaiškėja, kad labai daug pasakoja apie mus pačius: Lietuvos meno gyvenimą, menininkų aplinką, meno istoriją ir apie žiūrovo aktualijas. Menininko pasirinkta „nevykėlio“ pozicija tampa jo meno dalimi.
Parengtas leidinys suprantama kalba pasakoja apie pagrindinius Konstantino Bogdano j. kūrybos etapus: ankstyvą kūrybą, kai pagrindinis objektas buvo biografija ir tėvo (žymaus skulptoriaus Konstantino Bogdano) figūra, naujos meno kalbos ir sampratos įtvirtinimo; svarbiausius kūrybos principus: pagarba žiūrovui, menininkams, kuriuos pasiglemžė užmarštis, nesėkmei. Leidinys taip pat pristato neįgyvendintus ir bekūnius kūrinius. Pasakojimą lydi ir papildo daugiau nei 60 darbų iliustracijų. Dalis jų mažai matytos ar visai neskelbtos Lietuvoje. Numatomas išleistos knygos pristatymas muziejinėse erdvėse ir per visuomenės informavimo priemones.

TIKSLAS

Tikslas – užpildyti vieną iš Lietuvos dailės istorijos spragų, pateikti neinstitucinę poros dešimtmečių versiją per menininko Konstantino Bogdano jaun. figūrą, iš jo kūrybos kaip stebėtojo perspektyvos. Parodyti menininką, kuris elgėsi taip, kad būtų užmirštas, o po to atrastas.

NUMATOMI DALYVIAI

Tekstų autorė ir leidinio sudarytoja  Monika Krikštopaitytė, nuolat rašanti dailės kritikė, Tarptautinės asociacijos (AiCA) narė, kultūros savaitraščio „7 meno dienos" vyriausioji redaktorė, 2013 m. už publicistinius kūrinius įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos premija, 2014 m. išleidusi dailės kritikos tekstų rinktinę „Atidarymai: Lietuvos dailės gyvenimo fragmentai 2005–2014 m.“
Redaktorė Rita Markulienė
Knygos dailininkas Gedas Čiuželis