Projektinė veikla

Knygos „ABDONAS KORZONAS – PIRMASIS VILNIAUS VAIZDŲ FOTOGRAFAS. GYVENIMAS IR NUOTRAUKOS" leidimas

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 9.000,00
Atsakingas asmuo Marius Iršėnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.01.02 – 2017.12.15

APIE PROJEKTĄ

Lietuvos fotografijos istorijoje labai svarbią vietą užima fotografas Abdonas Korzonas (1822 - po 1874), kurio Vilniuje apie 1859 m. atidaryta ateljė buvo viena iš ankstyviausių mieste veikusių fotoateljė. Korzonas pasižymėjo tuo, kad padarė pirmąsias Vilniaus nuotraukas, darė stereoskopines vietovių nuotraukas, 1863 m. sukilimo išvakarėse fotografavo būsimus sukilimo dalyvius, svarbius to laikotarpio asmenis.Projekto metu planuojama išleisti knygą. Knygoje bus pateikta apie 80 portretinių nuotraukų, 5 stereoskopinės ir per 20 Vilniaus nuotraukų. Didžioji dalis jų bus publikuojama pirmą kartą.

Knyga yra aktuali ne tik Lietuvos XIX a. fotografijos raidos, bet ir kultūros ir visuomenės istorijos pažinimui. Ji skiriama visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties ar tautinės priklausomybės, o išsamios santraukos anglų kalba daro ją prieinamą kitų šalių skaitytojams. Leidinys skatina visuomenės domėjimasis Lietuvos istorija ir paveldu. Numatomas išleistos knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje bei atskiruose renginiuose Vilniuje ir Šiauliuose, per visuomenės informavimo priemones.

TIKSLAS

Leidinio tikslas yra pristatyti svarbų fotografijos, kaip vizualiojo meno, raidos Lietuvoje istorinio proceso etapą ir vieno iš svarbiausių to proceso dalyvio darbus. 

NUMATOMI DALYVIAI

Tekstų autorius ir sudarytojas Dainius Junevičius yra 19 a. Lietuvos fotografijos istorikas, parengęs knygų apie Lietuvos fotografijos istoriją, paskelbęs keliolika publikacijų periodinėje spaudoje ir kolektyviniuose leidiniuose, surengęs fotografijos istorijai skirtų parodų. Paminėtina, kad panašaus pobūdžio knyga Antalis Rohrbachas. 1861 m. fotografijos, Vilnius: Versus aureus, 2014, kurios leidimas buvo dalinai finansuotas LKT, gerai įvertinta visuomenės ir profesionalų, susilaukė tik palankių recenzijų.

- Redaktoriai Nijolė Deveikienė ir dr. Artūras Judžentis

- Mokslinė redaktorė dr. Reda Griškaitė

- Knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė