Projektinė veikla

Jaunojo dizainerio prizas 2017

Projekto būsena Užbaigta
Skirta finansavimas 8.000,00        
Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.08.01 – 2018.08.01

APIE PROJEKTĄ

Konkursas „Jaunojo dizainerio prizas" – tęstinis renginys, išskiriantis ir pristatantis pradedančių šalies dizainerių kūrybą, kuriai kitais atvejais trūksta platesnio rato įvertinimo, o šalies visuomenė neturi galimybės susipažinti su lietuviško dizaino projektais ne komerciniame kontekste.
Šiais metais projektas taip pat siekia spręsti atvirų dizaino edukacijos veiklų bei dizaino kritikos žiniasklaidoje trūkumą.

Projekto veikla:
1. Konkurso dalyvių atranka; vertinančios komisijos sudarymas; laimėtojų apdovanojimai.
2. Parodos įrengimas; parodos viešinimas; edukacinės veiklos parodoje; parodos katalogo leidyba.
3. Viešinimas rengiant pranešimus spaudai ir reklamą; žiniasklaidos projektas, kurio metu skaitytojai renka publikos prizą; straipsniai apie laimėjusius dizainerius; dizaino kritikos straipsnių ciklo rengimas; informacijos apie dizainerius ir jų darbus talpinimas į šiuo metu kuriamą archyvinę platformą internete.
Viena projekto sklaidos veiklų – dizaino darbų pristatymas internetinėje žiniasklaidoje (vykdomas balsavimas ir renkamas publikos prizas), taip užtikrinant masinę projekto sklaidą.
Taip pat planuojama įtraukti jaunuosius dizainerius, jų darbus bei kontaktus į unikalią šiuo metu kuriamą platformą internete, kuri orientuojama į projekto tikslų užtvirtinimą ilgalaikėje perspektyvoje.

TIKSLAS

Skatinti jaunųjų Lietuvos dizainerių kūrybos žinomumą, prieinamumą, vertinimą, patraukti visuomenę domėtis dizainu.

PROJEKTO TIKSLINĖ GRUPĖ

Pradedantieji dizaineriai, siekiantys pristatyti savo idėjas, potencialūs idėjų vystytojai – verslo ir valstybinio sektoriaus atstovai, visuomenė, jaunimas ir moksleiviai.

DALYVIAI

Kiekvienais metais konkurse dalyvauja 60-70 karjerą pradedančių, neseniai studijas baigusių jaunosios kartos dizainerių. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, į kurią kviečiami kasmet kiti dizaino profesionalai, jai pirmininkauja VDA Dizaino inovacijų centro direktorius Marius Urbanavičius.