Projektinė veikla

Vytautas Brėdikis „Trečioji knyga tarp fizikos ir metafizikos“

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2 000,00
Atsakingas asmuo Marius Iršėnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.01.15 – 2018.02.25
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Parengta spaudai knyga skirta prof. Vytauto Brėdikio daugialypei kūrybai atskleisti. Joje įvairiais aspektais aptariama jo kūrybinė veikla, atskleidžiama menininių ieškojimų, įgyvendintų architektūros projektų, fotomeno kūrinių ir plėtojamų idėjų svarba Lietuvos kultūros ir meno raidai.  
Knygą sudarys trys skirtingos apimties dalys. Pirmoje dalyje"Aš pats apie save patį" - pateikti esminiai Vytauto Brėdikio gyvenimo fragmentai, dalinai nulėmę pasirinktos kūrybinės veiklos kryptį ir jos pobūdį. Antrojoje dalyje pateikiami pagrindiniai konceptualūs architekturos ir fotografijos darbai,   publikuojami teoriniai apmąstymai, išvados ir apibendrinimai "Tarp fizikos ir metafizikos". Trečioje  pristatoma pedagoginė veikla, iliustruota architektūros ir fotografijos kompozicijos, metodinių priemonių pavyzdžiais. 

TIKSLAS, NUMATOMI DALYVIAI

Tikslas – išleisti ir pristatyti visuomenei knygą.
Teksto autorius – prof. Vytautas Brėdikis
Redaktorė – Teresė Valiuvienė
Dailininkė – Rasa Janulevičiūtė