Projektinė veikla

Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 14 700,00
Atsakingas asmuo Remigijus Sederevičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.03.01 - 2018.10.30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

PROJEKTO TIKSLAS

Tikslas - inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti meno objektus, kurie konceptualiai perteiktų šiuolaikines idėjas santykyje su tradicine porceliano medžiaga bei populiarinti Lietuvą kaip kaulinio porceliano tradicijas Europoje puoselėjančią šalį. 

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1. Konkurso būdu atrinkti ir pakviesti projekto dalyvius - menininkus/keramikus bei kitų sričių menininkus iš Lietuvos ir užsienio.

2. Suburti kūrybines komandas įtraukiant aktyvius socialinius partnerius iš meno, mokslo, pramonės ir verslo sričių, kuriems bendradarbiaujant su menininkais bus sukuriamas naujas inovatyvus meno produktas.

3. Surengti simpoziume dalyvaujančių menininkų kūrybos pristatymo vakarus, paskaitas bei edukacines kūrybines dirbtuves.

4. Suteikti techninę bazę bei pagalbą projekto dalyvių idėjų įgyvendinimui, naudojantis tiek tradicinėmis, tiek ir unikaliomis, inovatyviomis technologijomis.

5. Kartu su projekte dalyvaujančiais menininkais išvystyti galutinę parodos koncepciją.

6. Surengti kaulinio porceliano simpoziumo dalyvių darbų parodas - Kaune, Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.

7. Parengti projekto publikaciją, kurioje būtų simpoziumo metu sukurtų darbų dokumentacija bei temą papildantys tekstai.

8. Viešinti projekto veiklas ir rezultatus.