Projektinė veikla

Summa: Lietuvių dailininkų poezijos antologija

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 3 300,00
Atsakingas asmuo Gintarė Bernotienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.01.15 – 2018.12.10
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Leidinyje „Summa: Lietuvių dailininkų poezijos antologija“ įvairių sričių dailininkų poetinė kūryba pristatoma kaip didesnio visuomenės dėmesio nusipelnęs lietuvių kultūros reiškinys, turintis ilgesnę nei 50 metų tradiciją. XX a. 7-ajame dešimtmetyje vykę dailininkų (L. Gutausko, V. Mačiuikos, V. Šerio, A. Martinaičio, A. Šaltenio ir kt.) kūrybos skaitymai gniuždančio sovietinio režimo sąlygomis buvo ne tik laisvos, necenzūruojamos kūrybos, bet ir laisvės erdvė, kurioje įmanyta reikšti Tėvynės meilės, netrivialiai suvokto tautiškumo idėjas, prabilti nevaržoma asociatyvių vaizdų kalba, siūlyti pozų nekaustomos meninės laikysenos pavyzdį.
Šis spontaniškas sąjūdis ilgainiui užgyveno ne tik legendą, bet ir iškovojo institucinį pripažinimą – 1978 ir 1985 m. dailininkų-poetų parodoms buvo išleisti katalogai su dalyvių nuotraukomis, darbų reprodukcijomis ir posmo ilgio lyrikos fragmentais (pirmąjį leidinį sudarė A. Švėgžda, antrajam pratarmę parašė S. Geda). Ši antologija – tradiciją tęsiantis trečiasis ir solidžiausias dailininkų žodinės kūrybos rinkinys, kuriame bus publikuota po 4–6 geriausius autorių eilėraščius. Šioje reprezentacinėje antologijoje apsispręsta dėmesį skirti išimtinai  tekstams,  apie poezijos vertingumą ir autorių talentą skaitytojams paliekama teisė spręsti atmetus bet kokius renomė, atsisakyta minties greta pateikti autorių dailės darbus. Kita vertus, į antologiją atrinktų autorių profesionaliosios kūrybos pasiekimai leidžia teigti, jog šis leidinys reprezentuoja gabiausių dailininkų literatūrinę kūrybą, pajėgią savarankiškai varžytis bendrame lietuvių literatūros lauke.

TIKSLAS

Projekto tikslas – parengti, sudaryti dailininkų sukurtų geriausių poetinių tekstų rinkinį, kuris sutelktų viename leidinyje jau publikuotus, išleistus atskirais rinkiniais ar likusius rankraščiais jų  kūrinius (imtis – nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio iki pat šių dienų), leidinio įvade pateikti glaustą ir informatyvią istorinę poetų-dailininkų sambūrio atsiradimo apžvalgą, bendrą literatūrologinį šios cechinės poezijos įvertinimą lietuvių literatūros kontekste. Siekiamas projekto rezultatas – reprezentacinio aukštos meninės ir poligrafinės kokybės leidinio „Summa: Lietuvių dailininkų poezijos antologija“ išleidimas.

NUMATOMI DALYVIAI

Antologijos autoriai:
Arvydas Ambrasas, Albertas Belevičius, Viktorija Daniliauskaitė, Audrius Dzikaras, Stasys Eidrigevičius, Gintautas Gavenavičius, Robertas Gritėnas, Ieva Gudmonaitė, Leonardas Gutauskas, Jurga Ivanauskaitė, Eduardas Juchnevičius, Klemensas Kupriūnas, Rūta Katiliūtė, Gvidas Latakas, Vytautas Mačiuika, Antanas Martinaitis, Antanas Olbutas, Jolanta Sereikaitė, Algis Skačkauskas, Julijonas Algimantas Stankevičius, Arvydas Šaltenis, Vytautas Šerys, Šarūnas Šimulynas, Algimantas Švėgžda, Vitolis Trušys, Veronika Vildžiūnaitė, Simas Žaltauskas.