Projektinė veikla

Pasakojimas tęsiasi: modernizacijos traukinyje. Lietuvos šimtmetis: 1918–2018 

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 3 000,00
Atsakingas asmuo Giedrė Jankevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.02.01 – 2018.12.17
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Valstybės šimtmečio akivaizdoje sustiprėjo pastangos susieti dabartį su praeitimi, suteikti šiuolaikinio žmogaus vaizduotei peno ir žinių, kurie leistų pilniau, gyviau ir giliau suvokti praėjusio šimtmečio Lietuvos gyvenimą, jo lūžius, pasiekimus ir praradimus. Paradoksaliai iki šiol nėra jokios istorinės sintezės, kuri padėtų aprėpti minėtą laikotarpį kaip įvairialypį ir dinamišką istorijos tarpsnį, aktyviai tebeveikiantį mūsų tikrovę. Būtent šią spragą ir norima užpildyti, išleidžiant lietuvių kalba Lietuvos ir užsienio šalių specialistų (viso 23 autoriai), daugiausia istorikų ir menotyrininkų parašytą esė rinkinį, skirtą plačiajai visuomenei.
Knyga buvo parengta, ruošiantis Lietuvos pasirodymui specialiosios viešnios teisėmis Leipcigo tarptautinėje knygų mugėje 2017 m. pavasarį. Ji sulaukė itin palankių vertinimų ir sukėlė publikos susidomėjimą mugėje ir už jos ribų. 

TIKSLAS

Tikslas – pateikti Lietuvos visuomenei istorinę vaizduotę žadinantį įvairiapusį, bet kartu kompaktišką, patraukliai parašytą pasakojimą apie mūsų valstybės šimtmetį patrauklaus dizaino Lietuvos pastarojo 100-mečio gyvenimo istorinės sintezės pavidalu.

NUMATOMI DALYVIAI

Knygos sudarytojai, redaktoriai, tekstų vertėjai ir viešinimo akcijos vykdytojai: Giedrė Jankevičiūtė ir Nerijus Šepetys; 
knygos autoriai ir leidinio viešinimo akcijos dalyviai: Felix Ackermann, Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, Lolita Jablonskienė, Rimantas Kmita, Severija L. Kubilius, Laima Laučkaitė-Surgailienė, Ruth Leiserowitz, Vėjas G. Liulevičius, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Agnė Narušytė, Šarūnas Nakas, Juozapas Paškauskas, Eva Pluharova-Grigienė, Paulina Eglė Pukytė, Nerija Putinaitė, Arūnas Streikus, Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Nerijus Šepetys, Šarūnė Trinkūnaitė, Rasa Žukienė, Manfredas Žvirgždas;
knygos dizainerės: Indrė ir Laura Klimaitės.