Projektinė veikla

(Ne)matomas tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919 - 1939 m.

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 8 400,00
Atsakingas asmuo Algė Andriulytė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018 m. sausis - gruodis
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Parodos "(Ne)matomas tarpukario Vilnius" siekis į Lietuvos kultūros istoriją kaip neatsiejamą šalies kultūrinę savastį integruoti Vilniaus tarpukario dailės ir architektūros pasakojimą. Parodoje bus atskleidžiami Vilniaus dailės ir architektūros oficialiojo diskurso formavimosi procesai, parodoma kokios kultūros institucijos veikė tuo metu mieste, pristatomi dailininkų bei architektų darbai, kuriuose ryškiausiai matomi miesto modernūs pavidalai ar modernėjimo ženklai, tradicijų ir progreso sampynos.

Projekto uždaviniai ir pagrindinės veiklos: iš Lietuvos muziejų ir atminties institucijų atrinkti dailės kūrinius, dokumentus ir kitus kultūros artefaktus, juos pristatyti Lietuvos visuomenei. Parengti ir išleisti parodos katalogą, surengti edukacines paskaitas, skirtas platesnei visuomenei.