Projektinė veikla

Meninės saviraiškos projektas „Analogai“

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 6 400,00
Atsakingas asmuo Vaidas Naginionis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.02.15 – 2018.12.15
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Projekto aktualumas - profesionalūs kūrėjai suprasdami jog menas yra ne prabanga, o gyvenimo būtinybė kaip savigydos priemonė, jog menas gali egzistuoti bet kur, ne tik galerijiniame pasaulyje siekia ne tik Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų (Kauno NTI-PN) auklėtinių integracijos į visuomenę, kaip jautrios ir pažeidžiamos socialinės grupės, bet ir visuomenės grįžtamojo ryšio, kuris paskatintų ir laužytų nusistovėjusius mistifikuotus stereotipus. Su atokiai nuo miesto centro įsikūrusio Kauno NTI-PN auklėtiniais nesusiduriantys miestiečiai įsivaizduoja juos tik kaip agresorius, tačiau net nežino kaip menininkų pažintis su (Kauno NTI-PN) auklėtiniais iš vienadienio vizito pamažu peraugusi į socialiai atsakingą veiklą, atskleidė jų gebėjimus, turinčius daug potencialo ateityje leisiančio jiems socializuotis.
Gyvendami griežtų draudimų ir taisyklių apribotoje erdvėje, jaunuoliai savo kūrybinį meninį potencialą gali pristatyti tik kitiems pataisos namų gyventojams, todėl iniciatyvi profesionalių kūrėjų komanda nusprendė padėti nuteistiesiems nepilnamečiams įgyti daugiau žinių apie profesionalų meną bei pristatyti bendrus kūrybinius darbus viešoje erdvėje. Taip tikimasi padėti nuteistiesiems įgyti įvairių socialinių įgūdžių ir prisidėti prie tolerantiškesnės visuomenės ugdymo.
Projekto metu bus pristatomi teorinių ir praktinių paskaitų ciklai apie estetinę ir kultūrinę savimonę, kurios lavinimas leistų lengviau socializuotis, bei mokoma valdyti savo emocijas nukreipiant jas į kūrybinę veiklą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas piešinio ir analoginės fotografijos įgūdžių tobulinimui, bei dviejų medijų sąjungai t.y. mokoma kaip minimaliomis, mechaninėmis priemonėmis sukurti dailės objektą, turintį taikomąją bei meninę vertę, šiuo atveju – albumą, panaudojant įgytas: leidinio idėjos generavimo, maketavimo, knygrišybos ir leidybos žinias.

TIKSLAS

Projekto tikslas - išmokyti Kauno NTI-PN auklėtinius nukreipti agresiją į kūrybinę veiklą, ugdyti estetinę ir kultūrinę savimonę, skatinti socialinę integraciją į šalies gyvenimą, bei pasitelkiant menines priemones bei komunikaciją su profesionaliais menininkais, moksleiviais ir leidėjais ugdyti kūrybiškumą ir verslumą.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Bendroje Lietuvos kultūroje beveik nematomi Kauno NTI-PN auklėtiniai ir aktyvūs Kauno Jėzuitų gimnazijos (KJG) vyresnių klasių moksleiviai, turintys meninės kūrybinės veiklos gebėjimų. Kadangi kūrybines veiklas planuojama pristatyti viešosiose miestų erdvėse - labai svarbi tikslinė grupė bus visuomenė, iš kurios tikimasi supratingumo ir tolerancijos, vertinant kūrybinę meninę nuteistųjų veiklą bei jos rezultatus. Taip pat profesionalūs menininkai, psichologai, saugos darbuotojai, kurie padės komunikuoti skirtingoms socialinėms grupėms.