Projektinė veikla

Marijos Žilevičienės kūrybos vaidmuo formuojant nacionalinę Lietuvos tekstilės mokyklą

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 4 000,00
Atsakingas asmuo Eglė Ganda Bogdanienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.12.10 – 2018.11.30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Marija Žilevičienė gimė 1933 m. 1951-54 m. mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje. 1954-61 m. studijavo tekstilę Lietuvos dailės institute. 1961 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą.  Ji buvo viena iš pirmos mados dizaino studijų programos Lietuvoje steigėjų. Jos kūryba suvaidino svarbų vaidmenį formuojant nacionalinę tekstilės mokyklą 6-7 dešimtmečiuose, tuo metu kai lietuvių tekstilė modernėjo įvaldant naujas technikas ir vaizdo kūrimo priemones. Modernėjančios stilistikos audiniai ypač tiko interjerams ir vis labiau plito kaip masinė produkcija. Pramoniniai audiniai buvo pirmieji modernios tekstilės šaukliai, jie sparčiai plito kasdieninėje aplinkoje tiek gamintojų tiek vartotojų tarpe. Šiame procese aktyviai dalyvavo ir Marija Žilevičienė, kurios sukurti pramoniniai projektai, kaip ir Balčikonio, Daujoto ar Jasudytės, vertinami kaip tikri meno kūriniai, prilygstantys meniškiems grafikos ar tapybos darbams.
Ji dalyvavo ir įvaldant naujas audimo technikas (rijų kompozicijos, spausdintinė technika). Taip pat plėtojo tradicines technikas (gobelenai, rištiniai kilimai).
Autorė suprojektavo tautinius drabužius 1964 m., 1980 m, 1990 m. respublikinių dainų švenčių kolektyvams, šokių ansambliams "Lietuva" (1974 m.) ir "Nemunas" (1975 m.), chorų kolektyvams.
Nuo 1961 m. menininkė aktyviai dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Jos kūriniai eksponuoti 1961 m. tarptautinėse mugėse Poznanėje ir Leipcige, 1962 m., 1965 m., 1968 m. respublikinėse taikomosios dailės parodose. 1969 m. ji dalyvavo tarptautinėje parodoje "Sportas dailėje" Maskvoje (III laipsnio diplomas), 1969 m. Lietuvos dailės parodoje Prahoje. Jos kūrinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus, Maskvos dailės fondas.
Deja, patekę į muziejų bei privačias kolekcijas, autorės darbai niekada vėliau nebuvo eksponuoti. Jos kūryba nėra tyrinėta, nėra nei vienos išsamios publikacijos apie jos kūrybą. Tai svarbi spraga vertinant profesionaliosios Lietuvos tekstilės raidą ir jos vaidmenį, analizuojant įvardinto laikotarpio taikomosios dailės  svarbą šalies kultūriniuose ir politiniuose procesuose, tekstilės reikšmę kuriant Lietuvos kultūrinio ir pramoninio potencialo identitetą.

Projektą sudaro paroda, katalogas, 2 paskaitų ciklas.

TIKSLAS

Projekto tikslas - ištirti, susisteminti ir kontekstualizuoti M. Žilevičienės kūrybą ir indėlį į Lietuvos tekstilės ir mados dizaino raidą.

NUMATOMI DALYVIAI

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja – Prof., dr. Eglė Ganda Bogdanienė
Katalogo teksto autorė – Dr. Lijana Natalevičienė
Už paskaitų ciklo koncepciją ir turinį atsakinga – Prof., dr. Eglė Ganda Bogdanienė.