Projektinė veikla

Kupiškėnų enciklopedija

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2 200,00
Atsakingas asmuo Vidmantas Jankauskas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.01.02 – 2018.02.25
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

„Kupiškėnų enciklopedija“ – didelės apimties informacinis leidinys apie geografiniu, kalbiniu, etnografiniu, istoriniu ir kt. požiūriais įdomų bei išskirtinį Kupiškio kraštą. Bene didžiausias dėmesys šiame leidinyje skiriamas Kupiškio krašto vietovėms: aprašomi visi, tiek dabar tebesantys, tiek jau išnykę miesteliai, kaimai, vienkiemiai, dvarai, pateikiamos kondensuotos valsčių, parapijų, seniūnijų, apylinkių, kolūkių istorijos. Ypatingas dėmesys skiriamas, architektūros, dailės paminklams. Gana plačiai pristatoma turtinga ir dažnai unikali kupiškėnų etninė kultūra: tautosaka, papročiai, buitis ir pan. Enciklopedijoje publikuojami Kupiškio krašte veikusių organizacijų aprašymai kol kas neturi analogo atitinkamoje mūsų istoriografinėje literatūroje. Pateikiamos išsamios iš Kupiškio krašto kilusių, čia dirbusių ar kitaip su juo susijusių žymesnių žmonių biogramos. Tarp jų daug šiandien jau užmirštų XIX a. pab.–XX a. I pusės inteligentijos atstovų: mokytojų, gydytojų, kariškių, įvairių organizacijų veikėjų. Ypatingas dėmėsys skiriamas partizanams, tremtiniams, ir, aišku, žymiausiems kraštiečiams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie lietuvių tautos atgimimo, Lietuvos valstybės kūrimo. Per publikacijas apie personalijas, organizacijas bei religines bendruomenes atspindima ir kai kurių nacionalinių mažumų (rusų sentikių, žydų) indėlis į Kupiškio krašto istoriją bei kultūrą. Leidinyje didelis dėmesys skiriamas ikonografijai. Jau publikuota arti 4000 iliustracijų (nuotraukų, XVIII–XX a. vietovių planų ir žemėlapių, piešinių). Visi straipsniai skelbiami abėcėlės tvarka. 

TIKSLAS

Projekto tikslas –  išleisti „Kupiškėnų enciklopediją". „Kupiškėnų enciklopedijos" sudarytojas ir projekto vadovas – Vidmantas Jankauskas