Projektinė veikla

Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams: Kultūriniai kraštovaizdžiai 2018

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 9 200,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.04.04 – 2018.10.12
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Profesionalus išskirtinės visuotinės vertės (angl. Outstanding Universal Value) ir UNESCO Pasaulio paveldo statuso išmanymas užtikrina tinkamą Pasaulio paveldo vietų apsaugą ir jų perdavimą ateities kartoms. Todėl pagrindinis vasaros mokyklos tikslas yra ugdyti su UNESCO Pasaulio paveldo klausimais susijusius gebėjimus, išskirtinį dėmesį skiriant UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios Kuršių nerijos aktualizavimui. 
Atsižvelgiant į tai, kad kultūrinis kraštovaizdis nuolat kinta, o būtent atminties vietos ir praktikos iš esmės išsaugo vietą, 2018 metų vasaros mokyklos tema: nematerialaus kultūros paveldo kraštovaizdžiai (ang. Landscapes of Intangible Cultural Heritage). Nematerialaus kultūros paveldo sritis dėl daugybės joje tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių šalių ir jų interesų (globalizacija, socialinė integracija ir migracija, žmogaus teisės, paveldo pasauga ir pan.) yra itin kompleksiška ir sudėtinga UNESCO Pasaulio paveldo kontekste, bet labai svarbi sritis visuomenės kasdieniniame gyvenime.
Todėl, siekiant įgyvendinti šį tikslą, tarptautiniai ekspertai ir dėstytojai vasaros mokyklos (neformalaus ugdymo forma, 7 k. d.) metu ves specializuotas paskaitas, seminarus ir praktinius užsiėmimus.

TIKSLAS

Tikslas – kelti paveldosaugos ir susijusių disciplinų studentų ir jau praktikuojančių specialistų kvalifikaciją apie kultūrinių kraštovaizdžių, turinčių UNESCO Pasaulio paveldo statusą, saugojimą ir tvarų jų naudojimą, aktualizuojant nematerialaus kultūros paveldo svarbą.

NUMATOMI DALYVIAI

Lektoriai:
1. Latvijos kultūros akademijos mokslų daktarė Anita Vaivade
2. Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) tarptautinio mokslinio Nematerialaus kultūros paveldo komiteto viceprezidentė Clara Arokiasamy iš Didžiosios Britanijos);
3. Dr. Amund Sinding-Larsen, architektas, tarptautinis UNESCO Patariamosios organizacijos, ICOMOS Norvegija, narys;
4. Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės instituto prof. Justinas Žilinskas
5. James Carter, tarptautinis paveldo interpretacijos ir komunikacijos ekspertas, Europos paveldo interpretacijos asociacijos narys.

Auditorija: paveldosaugos, architektūros, etnografijos, komunikacijos studentai iš Lietuvos universitetinio aukštojo mokslo institucijų bei jau praktikuojantys specialistai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių specialistai, Kuršių nerijoje esančių muziejų atstovai.