Projektinė veikla

Besijungiantys kadrai

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 6 000,00
Atsakingas asmuo Vaidas Naginionis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.05.01 - 2018.12.10
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Tęsdama bendradarbiavimą su Ventos socialinės globos namais, kūrėjų komanda linkusi dar labiau naikinti stereotipus ir dar aktyviau paskatinti jautrios ir pažeidžiamos neįgaliųjų socialinės grupės integraciją į visuomenę bei sulaukti visuomenės grįžtamojo ryšio, kuris laužytų baimes ir taip skatintų tarpusavio ryšį. Anksčiau VDA įgyvendinti projektai sulaukė labai teigiamo dalyvių įvertinimo ir puikiu pavyzdžiu kaip kūrybinis potencialas gali tapti socializavimo priemone. Ventos socialinės globos namai matydami teigiamus pokyčius dažniausiai proto negalią ar psichinius sutrikimus turinčiuose vaikuose / paaugliuose ir visuomenėje skatina mus tęsti kūrybines veiklas ir dar labiau ieškoti sąlyčio taškų tarp neįgaliųjų, visuomenės ir menininkų - kūrybinėmis veiklomis bei jų pristatymu viešosiose erdvėse, taip prisidedant prie tolerantiškesnės ir labiau supratingos visuomenės ugdymo.

Socialinėse globos įstaigose įprasta meną puoselėti, naudojant ten dirbančių socialinės srities darbuotojų žmogiškuosius išteklius ir turimas priemones, tačiau praktika parodė, jog bendradarbiavimas su profesionaliais menininkais yra ne vien naudingas neįgaliųjų sveikatos gerinimui ir socializacijai, tačiau kelia ir tobulina globos įstaigos darbuotojų kompetenciją. Projekto metu pirmiausia bus susitelkta į profesionalios animacijos sukūrimą (tradicinės, “stop motion” ir skaitmeninės animacijos metodais), kurios autoriai bus neįgalieji, visuomenė ir menininkai. Kūrybinės dirbtuvės ir teorinės paskaitos bus specialiai pritaikytos prie neįgaliųjų ir žmonių neturinčių meninio išsilavinimo, reikalingo animacijai sukurti, taip didinant tarpusavio bendravimą ir integraciją bei visiems projekto dalyviams įgyjant įvairių socialinių ir kūrybinių įgūdžių. Veiklas planuojama vykdyti ne tik Ventos socialinės globos namuose, bet ir regioninio parko lankytojų centre, muzikos mokykloje, kultūros namuose, miesto viešojoje bibliotekoje, Ventos gimnazijoje, taip pat perkelti ir į Kauno miestą: Kauno fotografijos galeriją, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą.

Planuojama, kad kuriama animacija bus demonstruojama įvairiose parodose ir festivaliuose, o palydintys meniniai darbai bus eksponuojami miesto viešosiose erdvėse. Taip pat sukurta animacija bus talpinama į visus įmanomus socialinius tinklus ir kitus internetinius portalus taip užtikrinant projekto sklaidą ir kalbėjimą apie neįgalumo ir dogmų laužymą. Animacijos peržiūros atidarymą palydės pokalbis apie kūrybos ir dailės reikšmę mūsų kasdienybėje tarp profesionalių dailininkų ir miesto bendruomenės. Visos projekto veiklos bus fotografuojamos profesionalaus fotografo, talpinamos socialiniuose portaluose ir panaudojamos viešinimo medžiagos rengimui.

PROJEKTO TIKSLAS

Projekto tikslas - pasitelkti meną, menines priemones bei komunikaciją su profesionaliais menininkais neįgalių vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatos gerinimui, jų ir visuomenės bendradarbiavimo, tarpusavio integracijos bei atskirties mažinimui. Siekiama suteikti naujus ir lengvai pritaikomus šiuolaikinių medijų kūrybos įgūdžius globos namų auklėtiniams, darbuotojams ir visuomenei kaip bendravimo formą, bei užtikrinti meno bei kultūros sklaidą regione.