Projektinė veikla

4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 10 286,00
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.07.01 – 2021.06.30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Įgyvendinti šį projektą pakviestos kultūros, meno ir mokslo institucijos, partnerės iš aštuonių Europos šalių. Tai Katalikiškasis Portugalijos universitetas, šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje, Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary, Londono karališkasis menų koledžas, Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje, Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje, Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje bei tyrimų rezidencijas organizuojanti VDA Nidos meno kolonija. Kartu su ja kaip asocijuotas partneris projekte dalyvauja ir Klaipėdos universitetas.

Per partnerių šalis nusidrieksiančios projekto „4K: nuo konflikto iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“ veiklos apims kūrybines dirbtuves, rezidencijas, tarpininkavimo laboratorijas, konferencijas, vasaros mokyklą, parodas, keliaujančių filmų programą. Pasitelkus kultūrą ir meną, šiuo projektu stengiamasi užkirsti kelią konfliktams ir paskatinti sugyvenimą, atliepti nūdienos socialines problemas ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms. Atsižvelgiant į platų bendradarbiaujančių šalių skaičių, jų kalbinę ir kultūrinę įvairovę, dalyviams tai bus galimybė įgyti naujų ir apsikeisti jau turimomis akademinėmis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais.

Projekto programą papildys Egipto menininkės Amira Hanafi rezidencija NMK 2018 m. rugsėjį - spalį. Amira buvo atrinkta iš 14-os kandidatų. Jos atvykimas yra rezidencijų mainų programos tarp MASS Alexandria ir NMK dalis. 

Tikslinė projekto auditorija:

  • Meno profesionalai;
  • Neringos lankytojai, turistai;
  • Vietiniai Neringos ir Klaipėdos gyventojai;
  • VDA studentai.

TIKSLAS 

Projekto tikslas – ištirti, kaip menas, kultūra ir kūrybiškumas gali tapti galingu ištekliu, skatinančiu kritinį mąstymą apie besiformuojančius konfliktus.