Projektinė veikla

Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, skirtos jubiliejinės draugystės su Klaipėdos miesto partneriais sukakties paminėjimui

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas  3.100,00
Atsakingas asmuo Rūta Jakštonienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.08.01 – 2017.12.20

APIE PROJEKTĄ

Klaipėdos viešose erdvėse iki šiol nėra uostamiesčio ir jo miestų partnerių draugystę įamžinančių įdomių, atraktyvių, šiuolaikiškų vizualių ženklų. Tai yra priežastis inicijuoti ir vykdyti kultūros, meno, edukacinį projektą, kuriuo būtų prisidedama prie jubiliejinės draugystės su Klaipėdos miestais partneriais sukakties 2017-ais m. įamžinimo. Projektas, jungsiantis įvairių sričių Lietuvos  bei kitų šalių menininkų, Vilniaus dailės akademijos bendruomenės bendrą veiklą, atspindės ir alternatyvia šiandienos meno kalba analizuos geografines teritorijas, konkrečios vietos  dvasią, "savas" ir "kitas" problematiką, tapatybės, atminties, identiteto klausimus. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama per meninių veiksmų prizmę atskleisti tiek skirtingų miestų charakterių, tradicijų, papročių įvairovę, tiek Klaipėdą ir minėtus miestus jungiančius bendrus vardiklius.

TIKSLAS

Aktyvaus keitimosi kūrybinėmis idėjomis ir patirtimi platforma, apimanti ir skatinanti visuomenės bei įvairių sričių menininkų, jaunų ir jau žinomų  kūrėjų efektyvų dialogą, iešiant inovatyvių meninių idėjų  ir realizuojant jas kūriniuos, įamžinsiančiuose jubiliejinės draugystės su Klaipėdos miestais partneriais sukaktį.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projektas jungs įvairių sričių Lietuvos bei kitų šalių profesionalius kūrėjus, VDA Klaipėdos fakulteto studentus ir dėstytojus. Įgyvendinti projekto rezultatai skirti  Klaipėdos, Vakarų Lietuvos regiono gyventojams, uostamiestį aplankantiems svečiams.