• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Profesoriaus A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokykla

  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 3 560,00
  Atsakingas asmuo Rūta Jakštonienė
  Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-03-01 - 2019-07-29
  Projekto portfelis Meno projektų portfelis

  APIE PROJEKTĄ

  Kultūrinės/meninės edukacijos projektas, skirtas visuomenės kūrybiškam mąstymui ir praktiniams meniniams gebėjimams ugdyti, sudarant palankias sąlygas bendruomenei aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje. Tai projektas, skirtas populiarinti kaligrafijos meną, praktinių kūrybinių užsiėmimų eigoje supažindinti visuomenę su vietos ir kitų šalių profesionaliais kaligrafais,  aktualizuoti rašto meno poveikį  asmenybės ugdymui.

  TIKSLAS

  Organizuoti kasmetinę tarptautinę prof. A.Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokyklą, kurioje bus gilinamasi į kaligrafijos meno istorijos pažinimą ir į profesionalaus kaligrafijos meno šiuolaikišką raišką, siekiant įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau bendruomenės narių, moksleivius, akademinį jaunimą.

  TIKSLINĖ GRUPĖ

  Klaipėdos miesto gyventojai, akademinis jaunimas iš Lietuvos ir skirtingų Baltijos šalių aukštųjų mokyklų, įvairaus amžiaus Klaipėdos m. gyventojai.

  Auditorijai bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kuriose teorinėje ir praktinėje veikloje susipažįstama su tipografija, kaligrafijos menu.