Projektinė veikla

„Panemunės pilis – generolo Antano Gelgaudo namai”, straipsnių rinkinys, parengtas pagal 2021 07 16 mokslinėje konferencijoje skaitytus pranešimus.

Projekto būsena

Įgyvendinamas

Skirtas finansavimas iš

3 850,00 Eur

Atsakingas asmuo

dr. Marius Daraškevičius

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė

2022-06-28 - 2022-12-28

Projekto portfelis

Meno projektų portfelis

Įgyvendinimo vieta - Panemunės pilis (Vytėnų g. 53, Pilies I k. 74464, Skirsnemunės sen., Jurbarko r.). Įgyvendinimo data: 2022 m. birželio 28 d.- gruodžio 28 d.

Trumpas projekto aprašymas:

2021 m. buvo minimi 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje ir jo vado, generolo Antano Gelgaudo (1792–1831), žūties 190-osios metinės.

Panemunės pilis Gelgaudų giminei priklausiusi nuo 1759 iki 1833 metų, kuomet buvo sekvestruota už gen. A. Gelgaudo vadovavimą sukilimui Lietuvoje, yra svarbi šių įvykių liudininkė. Simboliška, kad 2021 metais, po beveik 190 metų pertraukos, atveriami restauruoti Panemunės pilies – gen. A. Gelgaudo namų – reprezentaciniai apartamentai, kuriuose išliko nepakitusi patalpų planavimo struktūra bei turtinga sienų tapyba.

Šių kelių svarbių įvykių proga Vilniaus dailės akademijos valdoma Panemunės pilis jau antrą kartą rengė mokslinę konferenciją. Brošiūra: http://panemunespilis.lt/admin/UploadFile/Konferencijos%20programa%20A5%20WEB.pdf

Šioje konferencijoje buvo tęsiama tradicija turinį formuoti iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta politinei, socialinei ir karo istorijai, kurioje toliau narpliojama gen. Antano Gelgaudo asmenybė ir kariniai veiksmai. Antrojoje dalyje susitelkiama į 2021 m. baigtas restauruoti Panemunės pilies erdves – reprezentacinius apartamentus, aptariama interjero architektūra, sienų puošyba ir restauracija. Šias abi dalis sujungs pranešimas, kuriame atskleidžiamos istorinių asmenybių namų, kaip paveldo objektų, stipriosios pusės atminties kultūros formavimui.

Leidiniui straipsnius parašė šie konferencijos dalyviai:

  1.  „Generolo Antano Gelgaudo kelias į sukilimą: Gegužės 3-osios Konstitucijos dvasia Gelgaudų šeimoje“, Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos istorijos institutas)
  2. „Panerių kautynių kovotojai – generolas Antanas Gelgaudas ir Pulkininkas Vincentas Matusevičius“ Dokt. Rolandas Gustaitis (Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  3. „Generolo Antano Gelgaudo Panemunės pilis arba paveldas kaip atminties kultūros instrumentas“ Dokt. Vytautas Starikovičius (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus universitetas)
  4. „Sienų tapyba Gelgaudų pilyje: klasicizmas, ampyras ir bydermejeris“, Prof. dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija)
  5.  „Panemunės pilies – generolo Antano Gelgaudo namų – planiniai ir funkciniai ypatumai“ Dr. Marius Daraškevičius (Vilniaus dailės akademija)

Šis leidinys būtų tęstinis, papildytų 2016 m. išleistą anuomet rengtos konferencijos pranešimų rinktinę.

Laukiami rezultatai:

Įgyvendinus projektą - konferencijoje „Panemunės pilis – generolo Antano Gelgaudo namai” (2021 07 16) skaityti žodiniai pranešimai įgaus išliekamąją vertę. Pirmą kartą architektūrologiniu aspektu bus aptarta Panemunės pilies planinė-funkcinė Gelgaudų laikotarpio struktūra, menotyriniu aspektu sienų puošyba, o šiems išskirtinai su paveldu siejamais klausimais kontekstą apibrėš istorikų straipsniai. Pirmasis leidinys buvo tapęs paklausia preke pilies knygynėlyje, tikimasi, kad ir šis leidinys sulauks savo skaitytojo.   

Projekto finansavimas projekto biudžetas 3850 Eur:

  • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos projektui skyrė 2 950,00 Eur finansavimą.
  • Projektą kofinansuoja paraišką teikusi įstaiga – VšĮ Vilniaus dailės akademija (prisidedama finansiniu indėliu 900,00 Eur).