Projektinė veikla

Naujų kultūrinių patirčių įgavimas VDA Telšių fakultete-galerijoje ir kūrybinėse dirbtuvėse

Projekto būsena Įgyvendinama
Atsakingas asmuo Mantas Petreikis
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2020-01-06 – 2022-01-06
Projekto portfelis Paslaugų

Vilniaus dailės akademija Telšių fakulteto galerija per kūrybinius - edukacinius užsiėmimus ugdys moksleivių kultūrinį sąmoningumą, prisidės prie kultūrinio akiračio plėtimo. Kiekvienas bendrojo ugdymo 8-12 klasių moksleivis turės galimybę susipažinti ir pabendrauti su įvairias specialybes studijuojančiais studentais: suprasti juvelyrikos, skulptūros ir dizaino specialybių skirtumus bei jų privalumus. Galbūt tai atsilieps į jų individualius poreikius ir paskatins gilinti žinias apie dailę, užsiimti kūryba.

Paslauga padės moksleiviams plėsti kultūrini akiratį, kultūros patirčių įvairoves bei ugdys kūrybinį kritinį mąstymą. Apsilankymas VDA TF galerijos esamoje parodoje praplės dalyvių kultūrinį akiratį: supažindins su kūrinių autoriumi, jo stilistika bei menine išraiška. Trumpa paskaita apie skulptūros istoriją ir bendrai apie pačią skulptūrą, joje naudojamas medžiagas ir jų pritaikomumą galimai praturtins dalyvių kultūrinę patirtį. Įgytas teorinės paskaitos metu žinias dalyvis užtvirtins praktinėje, kūrybinėje dalyje. Kūrybinė užduotis skirta lavinti moksleivių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Kiekvienas moksleivis užrašęs savo idėją popieriaus lape, individualiai turės ją įgyvendinti trimatėje erdvėje, pasirinktoje medžiagoje. Tai galimai praturtins jų kultūrinę patirtį, kūrybingumą bei kritinį mąstymą, gal padės pasirinkti ateities profesiją. 

Pagrindinis paslaugos tikslas: Mokslevių kultūrinio akiračio plėtimas, kūrybingumo bei kritinio mąstymo ugdymas.

Uždaviniai: Susipažinti su Vilniaus dailės akademija Telšių fakultetu, jos specialybėmis, VDA Telšių galerijoje esamomis tuo metu parodomis, pagilinti žinias apie skulptūrą, moksleivius paskatinti kurt, praplėsti požiūrį į kitas dailės šakas,įsigilinti į skulptūrą, objekto meną, jo kūrimą.

Pagrindiniai veiklos etapai:

  • Mokinių visapusiška pažintis su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu
  • Ekskursija VDA TF galerijoje
  • Pažintis su parodos autoriaus kūryba VDA TF Galerijoje
  • Pokalbis su studentais
  • Edukacinė paskaita apie skulptūrą
  • Mokiniams suteiktos galimybės atsiskleisti ir išlaisvinti savo kūrybiškumą
  • Sudominti mokinius kultūra ir menu
  • Kūrybinis- edukacinis užsiėmimas