Projektinė veikla

„Kaip sukurti animacinį filmą?“ 

Projekto būsena Įgyvendinama
Atsakingas asmuo Ilja Bereznickas
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2020-10-01 - 2023-09-29
Projekto portfelis Paslaugų

Tikslas: siūlomos paskaitos ir kūrybinės dirbtuvės skatins kūrybiškumą ir domėjimąsi animacijos menu bei animatoriaus profesija. Uždaviniai: supažindinti su animacijos technologijomis ir išmokti praktiškai vizualizuoti savo fantazijas bei kūrybinius sumanymus animacijos išraiškos formomis. Metodai: paskaitos, metodiniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai - kūrybinės dirbtuvės. Numatoma veikla: dalyviams bus parodyta ir pakomentuota keletas filmų iš pasaulinės animacijos ir paties autoriaus I. Bereznicko sukurtų filmų. Trumpai paaiškinta ir vaizdžiai parodyta, kaip kuriama animacija. Kiekvienas iš klausytojų bus paprašytas pristatyti save įrašydamas savo vardą kadruojant. Naudodamas animacijos technologiją, dalyvis sukurs savo personažus. Bus vedamas metodinis žaidimas „Kaip išmokti fantazuoti?“: piešiami fonai, personažai karpomi iš popieriaus, panaudojant karpinių technologiją, po kadrą judinami ir fotografuojami sukurti siužetai. Bus skatinama jungtis į kūrybines grupes - kolektyviniam darbui. Rezultatai : autoriniai, trumpi animaciniai siužetai, realizuoti „Stop motion" programa.

“Animacija - menas be ribų” – dažnai išgirstame iš kritikų, žurnalistų ir neretai- pačių animatorių. Animacija turi tai, kas empirinėje vizualinių ir garsinių pojūčių plotmėje traukia dėmesį žymiai labiau nei bet kokia kita dailės sritis. Animacijos plotmė vis platėja. Kviečiami mokiniai į paskaitą ir kūrybines dirbtuves, kurios skatins kūrybiškumą ir domėjimąsi animacijos menu bei animatoriaus profesija. Bus rodomi ir komentuojami geriausi filmai iš pasaulinės animacijos bei autoriaus I. Bereznicko sukurti filmai. Trumpai paaiškinama ir vaizdžiai rodoma, kaip kuriama animacija, kaip kurti scenarijų ar režisūrinę kadruotę. Kiekvienas iš klausytojų sukurs savo siužetus, personažus. Galutiniame rezultate -trumpas kiekvieno mokinio autorinis filmas apie save, draugus ir tai, kas Juos jaudina šiandien.