Projektinė veikla

Baltų kultūra miesto sienose 

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finasavimas 8 000,00
Atsakingas asmuo Jonas Aničas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-03-01 - 2020-10-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslai:

  • Skatinti bendradarbiavimą su Latvijos dailės akademijos bendruomene: studentais, absolventais ir darbuotojais. Plėtoti ryšius, mobilumą ir naujų projektų kūrimą.
  • Panaudojant šiuolaikines meno strategijas, industrinės teritorijos apleistų pastatų sienas ir jų prieigas paversti kultūrinėmis platformomis.


Uždaviniai:

  • Surengti edukacinį seminarą.
  • Surengti 10 d. trukmės kūrybines sienų tapybos dirbtuves rekreacinėje teritorijoje-industrinėse uosto prieigose bei sukurti bendrą freską.
  • Sukurti trumpus video klipus projekto sklaidai bei kūrybinį procesą ir rezultatus apibendrinantį meninį video reportažą.
  • Paskleisti informaciją apie projektą spaudoje, internete ir viešosiose erdvėse.
  • Surengti ištapytų sienų atidarymą-rezultatų pristatymo renginį Klaipėdoje, Vėtros gatvėje.