Projektinė veikla

Projekto būsena

Įgyvendinamas

Projekto pavadinimas

„Kultūros skūnė“

Projekto kodas

LT04-3-KM-K01-049

Projekto suma

833 128,46 EUR

Projekto vykdytojas

VšĮ „Kintai Arts“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė        

2021-10-25 - 2024-04-30

Projekto partneriai

Vilniaus dailės akademija;  Kintų bendruomenė; Šilutės rajono savivaldybės administracija; Kintų evangelikų liuteronų parapija; Kintų Vydūno kultūros centras; Šilutės Hugo Šojaus muziejus; Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla; „Biotope AS“

Projekto portfelis

Mokslo projektų portfelis

Projekto metu bus sukurtos 8 tęstinės naujų paslaugų grupės, susidedančios iš kompleksinių veiklų:

1. Kultūrinio verslumo mokymai, toliau gyvuosiantys virtualioje amatininkų platformoje.
2. Vietos kontekstu grįstų rezidencijų veiklos, kurios bus tęstinės ir toliau naudosis sukurta infrastruktūra ir ryšiais.
3. Keramikos dirbinių edukacijos.
4. Tradicinio maisto gamybos edukacijos.
5. Tradicinių vėtrungių gamybos edukacijos. 
6. Senovinių laivų statybos edukacijos.
7. Vietos kontekstu grįstų edukacijų veiklos, kurios bus tęstinės ir toliau naudosis sukurta infrastruktūra ir ryšiais (nuolatinių rezidencijų metu Kultūros stebykloje bus įgyvendinamos projekto sukurtos edukacijos, jungiančios gamtą ir meną. Jų metu atvykstantys menininkai teiks edukacines paslaugas vietos žmonėms ir turistams, darydami grupinius užsiėmimus, pasitelkiant vietos gamtą bus kuriami mėgėjiški meno kūriniai - paveikslai, skulptūrėlės, instaliacijos, suvenyrai. Kultūros stebykla bus naudojama kaip rezidencijos kolonija gamtoje, kurios pagalba gamta bus priartinta prie kūrybos, sudarytos sąlygos jos stebėjimui ir atvaizdavimui.
8. Tęstinės parodos apie vietos gamtos ir meno sinergiją. 

Pagrindinė projekto įgyvendinimo veiklų metodika bus orientuota į  atgaivinimą per kultūrines veiklas, vietos išteklių panaudojimą, tarpsektorines partnerystės ir aktyvų bendruomenės įsitraukimą. Organizacija jau pateikiama kaip geroji vietokūros praktika. Remiantis patirtimi, bus įgyvendintos tokios kūrybiškos vietokūros veiklos:
- Lūkesčių, metodikos, tikslų ir proceso suderinimas su suinteresuotosiomis šalimis.
- Bendruomenės ir projekto vystytojų susitikimai, vietos bendruomenės supažindinimas su projekto kontekstu, vizija ir numatytomis veiklomis.
- Erdvės kūrimo žaidimai, naudojami vizualūs būdai, leidžiantis sužaidybintai pristatyti siūlomus sprendimus, kartu tyrinėti fizines ir simbolines erdvės vystymo galimybes.
- Identiteto dirbtuvės, fasilituojamos dirbtuvės, kuriose dalyvauja specialistai, bendruomenė ir kitos suinteresuotosios šalys, kartu kuriant vietos ir projekto identitetą.
- Bendruomenės įtraukimas, bendruomenės ir suinteresuotųjų šalių įžvalgų fiksavimas.
- „Derlius“, bendro sutarimo pasiekimas dėl esminių objekto krypčių.
- Vertybių dirbtuvės, siekiant aktyviai kurti ir vystyti vietos tapatybę ir sudaryti sąlygas tvariam jos augimui, išgryninamos pamatines suinteresuotųjų šalių vertybes ir plėtros kryptis, siekiant susitarti dėl pamatinių elementų, apsprendžiančių vietos identitetą: vertybių (kodėl mes darome?), ambicijų (ką mes darome?), vizijų (kaip mes darome?).

Finansuoja Europos Ekonominės erdvės finansiniai mechanizmai: