Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius

Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 5 000,00
Atsakingas asmuo Viktoras Liutkus
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-01-30 - 2019-12-25
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas - gausios Vytauto Kairiūkščio (1890-1961) kūrybos palikimo medžiagos paruošimas monografinio pobūdžio knygos leidybai (tekstai, ikonografinė, dokumentinė medžiaga, dizainas, etc.). 

Svarbus projekto įgyvendinimo rezultatas - tyrimo būdu susisteminta Vytauto Kairiūkščio palikimo visuma. Spaudai ruošiamas leidinys pirmąkart lietuvių dailės istoriografijoje pristatys Lietuvos dailės avangardo pionierių, konstruktyvizmo teoretiką ir praktiką.