„VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas"

Projektas „VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas"

Projekto kodas VP1-2.2- ŠMM-07- K-01- 116
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas Vilniaus dailės akademija
Projekto partneriai Lietuvos teatro ir muzikos akademija
Projekto išlaidų suma 250.049,81 eurų
Skirtas finansavimas 250.049,81 eurų
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010.04.01 - 2012.07.30

Projektas „VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas"

Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-121
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas Vilniaus dailės akademija
Projekto išlaidų suma 245.484,53 eurų
Skirtas finansavimas 245.484,53 eurų
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010.04.01 - 2012.07.30

Apie projektus:

Studijų programų atnaujinimas vykdomas atliekant vidinių padalinių restruktūrizaciją jungiant tris Vilniaus fakultetus į vieną. Tarp sujungiamu studijų programų yra 2 lygtinai Studijų kokybes vertinimo centro akredituotos programos. Dauguma atnaujinamų programų nesiūlomos jokioje kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Remdamasi numatomos restruktūrizacijos poreikiais, tarptautinio studijų programų vertinimo išvadomis bei žiniasklaidos sudarytų Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų rezultatais (VDA yra paskutinėje vietoje), šiuo projektu VDA siekia gerinti institucijoje siūlomų studijų kokybę ir priartinti dizaino ir architektūros studijas prie tarptautinių standartų.

Projekto įgyvendinimo metu bus plėtojamos studentų savarankiško darbo bei e-mokymosi formos. Atnaujintos programos leis palaipsniui diegti Europinę kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą. Remiantis užsienio šalių universitetų patirtimi bei vadovaujantis EK dokumentais aukštojo mokslo srityje, bus atnaujinami studijų moduliai anglų kalba skirti užsienio studentų mainams. Mokymo programų atnaujinimas bus vykdomas laikantis tarptautinių profesinių organizacijų reikalavimų aukštos kvalifikacijos specialisto bendriesiems visą gyvenimą trunkantiems mokymosi gebėjimams ir specialiesiems gebėjimams. Projekto metu bus įsigyjamos ir leidžiamos metodinės priemonės, tobulinama dėstytojų kvalifikacija. Projektas numato ekspertinį atnaujintų studijų programų vertinimą ir dalinį jų įgyvendinimą.


Tikslinės projekto grupės – I studijų pakopos studentai ir jų dėstytojai.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos pasiūlyti studentams aukštesnės kokybės ir visapusiškesnį išsilavinimą, suteikti daugiau galimybių sėkmingai įsidarbinti arba savarankiškai dirbti pabaigus studijas bei konkuruoti su panašaus profilio vietiniais bei užsienio specialistais. Įgyvendinant projektą kvalifikaciją pakels 20 dėstytojų, o pagal atnaujintas studijų programas studijuoti pradės apie 300 studentų.

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo