Tarptautinė tipografikos bienalė "Keliaujančios raidės'19" UROBORAS"

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 8 000,00
Atsakingas asmuo Aušra Lisauskienė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-03-01 - 2020-03-02
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Parodos tikslas - pristatyti konceptualiąją vizualiosios komunikacijos sritiestipografikos pusę, parodyti raidėmis užkoduotos informacijos vizualizacijos galimybes bei įvairovę tradicinėse ar naujosiose medijose, tam suburiant įvairių šalių grafinio dizaino ir kitose srityse dirbančius kūrėjus. Į meno kūrinius transformuotos raidės atkeliaus iš įvairių šalių ir kuriam laikui jos taps vientisu dariniu – paroda.

Projekto uždaviniai:

  1. Didinti grafinio/komunikacinio dizaino, kaip vieno iš svarbiausių šiuolaikinės vizualiosios kultūros veiksnių prieinamumą bei skatinti jo raiškos raiškos įvairovę bei sklaidą; vertinti jo, kaip kūrybinių industrijų, svarbą Lietuvos ir pasauliniame kontekste.
  2. Plėtoti horizontalius ryšius tarp atskirų kūrėjų bei profesinių organizacijų iš įvairių šalių, sudarant prielaidas dalintis patirtimi ir pasiekimais grafinio/komunikacinio dizaino srityje su visa Lietuvos visuomene skatinant kultūros inovacijas, lankantis parodose, dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse bei paskaitose.
  3. Sudaryti 20-30-ties tarptautinių autorių 40-50 darbų kolekciją parodai; pakviesti 4-6 parodos autorius surengti kūrybines dirbtuves visiems besidomintiems tipografika bei vizualiąja kultūra.
  4. Užtikrinti profesionalią projekto ir jo rezultatų sklaida visais medijų kanalais Lietuvos visuomenei keliant jos tipografinės-komunikacinės raiškos raštingumą.