Tadas Baginskas - dizaino liudininkas

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 2 800,00
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-06-01 - 2019-12-01
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas - parengti ir paviešinti leidinį, kuris prisidėtų prie Lietuvos dizaino istorijos tyrimų spragų pildymo, kultūros ir kūrybos sklaidos, plačiąją visuomenę, besidominčius
Lietuvos dizaino palikimu, supažindintų su reikšmingais T. Baginsko sukurtais kūriniais ir atskleistų jo požiūrį į dizainą, kūrybą ir kultūrą.

Projekto veiklos:
1. Vizualios informacijos tyrimas; vietos tyrimai ir išlikusių objektų fotofiksacija; interviu su su prof. Tadu Baginsku.
2. Istorinio-chronologinio T. Baginsko kūrinių sąvado parengimas, kritinio-analitinio teksto sukūrimas.
3. Parengto leidinio viešinimas.