Stone-Age Burials in the Surroundings of Lake Biržulis. New Data

Projekto kodas  09.3.3.-LMT-K-712-13-0237
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2 080,37
Stažuotojas Adomas Butrimas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-03-01 - 2019-05-01

Prof. dr. Adomas Butrimas skaitys pranešimą "Stone-Age Burials in the Surroundings of Lake Biržulis. New Data" Kielio universiteto tarptautiniame renginyje "Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes V International open workshop 2019 in Kiel", 2019 m. kovo 11-16 d.
Pranešimo anotacija: "Biržulio ežero apylinkėse, Vakarų Lietuvoje 1981-1986 metais tyrinėti Donkalnio ir Spigino kapinynai, kuriuose rasta 17 mezolito ir neolito laikotarpio kapų. Jų tyrinėjimų medžiaga plačiau publikuota 2012 - 2016 metais. Tyrimai vyksta toliau. Nustatytos 23 radiokarboninės datos. Atlikti kapuose rastų titnago dirbinių trasiologinė analizė bei biotechnologiniai žvėrių dantų rastų kapuose tyrimai. Naujai įvertinta Donkalnio kapo nr. 1 kaulinė medžiaga – nustatyti 7,5-8 mėn kudikio vaisiaus kauliukų pėdsakai. Atlikti kapų genetiniai tyrimai. Naujausias tyrimas – mikroarcheologinė ochros iš Donkalnio kapo nr. 2 analizė. Visi šie nauji duomenys reikšmingai papildo supratimą apie laidojimo papročius Biržulio ežero apylinkėse". 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0237 pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).