Pilies lobio paieška (6-10 kl.)

Projekto būsena Įgyvendinama
Atsakingas asmuo Vilmonda Palaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-09-01 - 2021-11-30
Projekto portfelis Paslaugų

Apie projektą

Kultūrinė edukacinė veikla „Pilies lobio paieška“ vyksta Panemunės pilyje. Veiklos pagrindinis tikslas - stiprinti mokinių kultūrinio akiračio plėtrą bei sąmoningumą, skatinti kūrybinę saviraišką ir saviugdą, aktyvinti krašto kultūros, istorijos ir gamtos paveldo informacijos sklaidą, patiriant pažinimo, atradimo džiaugsmą. 

Uždaviniai: 

1. Supažindinti mokinius su Panemunės pilies istorija bei šiandiena. 

2. Pristatyti mokiniams pilies lankomas erdves: atkurtą istorinę virtuvę bei jos ekspozicijas, buvusį kalėjimą-karcerį ir kt. 

3. Pasižvalgyti po pilies parką, atkreipiant dėmesį į seniausius medžius bei kaskadinius tvenkinius, ant vienos iš kalvų išlikusią tarpukariu statytą vienuolių saleziečių koplytėlę. 

4. Įgytą informaciją pritaikyti ieškant pilies lobio. 

5. Ugdyti komandinio darbo patirtį. 

Edukacinio užsiėmimo metu naudojamasi pasakojimu - ekskursija, informaciniame terminale esančiomis fotografijomis, dailininkų darbais, schemomis, virtualia medžiaga apie pilį, archeologiniais radiniais, ekspozicijos medžiaga, nuorodomis, kuriose pateiktos užduotys (klausimai, kryžiažodžiai, rebusai), ugdančios loginį mąstymą, kūrybingumą. Supažindinus mokinius su pilies istorija, šiandiena bei parku, aptariamas lobio paieškos būdas. Dalyviai suskirstomi į dvi komandas. Abi komandos pilies lobio ieško skirtingais maršrutais pagal duotas nuorodas. Nuorodose - ne tik užuominos, kur eiti toliau, bet ir klausimai bei užduotys, kurių teisingi atsakymai galiausiai leis atrakinti lobių skrynią. Mokiniai ne tik praplės savo kultūrinį akiratį, susipažinę su Panemunės pilimi bei jos aplinka, bet ir turės galimybę kūrybinei saviraiškai, sąmoningam įgytos informacijos vertinimui bei sklaidai, patirs komandinio darbo bei atradimo džiaugsmą.