Pilies lobio paieška (2-5 kl.)

Projekto būsena Įgyvendinama
Atsakingas asmuo Vilmonda Palaitienė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-09-01 - 2021-11-30
Projekto portfelis Paslaugų

Apie projektą

Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Pilies lobio paieška“ vyksta Panemunės pilyje. Veiklos pagrindinis tikslas - stiprinti mokinių kultūrinio akiračio plėtrą bei sąmoningumą, skatinti kūrybinę saviraišką ir saviugdą, aktyvinti krašto kultūros, istorijos ir gamtos paveldo informacijos sklaidą, patiriant pažinimo, atradimo džiaugsmą. 

Uždaviniai: 

1. Supažindinti mokinius su Panemunės pilies istorija bei šiandiena. 

2. Pristatyti mokiniams pilies lankomas erdves (atkurtą istorinę virtuvę bei jos ekspozicijas, buvusį kalėjimą-karcerį ir kt.) bei pilies parką 

3. Įgytą informaciją pritaikyti ieškant pilies lobio. 

4. Ugdyti komandinio darbo patirtį. 

Edukacinio užsiėmimo metu naudojamasi pasakojimu - ekskursija, informaciniame terminale esančiomis fotografijomis, schemomis, virtualia medžiaga apie pilį, archeologiniais radiniais, ekspozicijos medžiaga, nuorodomis, kuriose pateiktos užduotys, ugdančios loginį mąstymą. Supažindinus mokinius su pilies istorija, šiandiena bei parku, aptariamas lobio paieškos būdas. Dalyviai suskirstomi į dvi komandas. Abi komandos pilies lobio ieško skirtingais maršrutais pagal duotas nuorodas. Nuorodose jie randa ne tik eiliuotas užuominas, kur eiti toliau, bet ir klausimų bei užduočių, kurių teisingi atsakymai galiausiai leidžia atrakinti lobių skrynią. Šios edukacijos dalyviai ne tik susipažins su Panemunės pilimi bei šio krašto istorija, bet ir mokysis bendros, draugiškos veiklos komandoje, turės galimybę saviraiškai ir patirs atradimo džiaugsmą.