Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms

Projektas "Pastato Nidoje pritaikymo tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms galimybių studijos ir techninio projekto rengimas"

Pareiškėjas Vilniaus dailės akademija
Projekto būsena Užbaigta
Finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2008 02 19 - 2008 09 01

Projekto tikslas – pasiruošti teikti paraišką dėl VDA priklausančio pastato Nidoje rekonstrukcijos pritaikant jį tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms.

Ilgalaikio projekto uždavinys – rekonstruoti pastatą Nidoje ir įsteigti jame visus metus veikiantį dailės, dizaino ir architektūros centrą – Nidos menininkų koloniją. Rekonstruotame pastate numatoma įrengti 200 kv. m parodų salę, 80 kv. m konferencijų ir kino salę, 5-7 dailininkų rezidencijas, bendrasias menines dirbtuves, 60 lovų studentų bendrabutį. Numatomos veiklos: tarptautinių meninių rezidencijų programa, seminarai, konferencijos, studentų praktikos, intensyvūs kursai, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir kino peržiūros.


Project summary

Project “In the building of Nida (Taikos g. 43) adaptation of international education, arts and culture projects a feasibility study and technical drafting“. The aim of this project is to prepare an application for a building owned by the VDA Nida reconstruction adapting to international education, arts and culture projects needs. 
The long-term goal of the project – reconstruction of the building of Nida and the establishment of full year operating art, design and architecture centre – Nida Art Colony. 
Planned activities: international artistic residencies program, seminars, conferences, student practice, intensive courses, workshops, exhibitions and film review.
The expected project duration is from 2008-02-19 to 2008-09-01

Projektas "Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms"

Pareiškėjas Vilniaus dailės akademija
Projekto būsena Užbaigta
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2009 07 20 - 2011 01 31
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Rasa Antanavičiūtė
Projekto suma 1.727.177,94 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondo