„Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija"

Projektas „Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija"

Projekto kodas VP3-1.3-ŪM-02-V-01-024
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma 1.903.307,46 eurų
Skirtas finansavimas 1.903.307,46 eurų
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos 0,00 eurų
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2009-11-30 - 2012-09-30

Projekto tikslas - pritaikyti Panemunės pilį ir ją supantį parką viešojo kultūrinio turizmo reikmėms.

Projektas planuojamas įgyvendinti keliais etapais. Ši projekto dalis apima pirmąjį projekto etapą. Baigus įgyvendinti pirmojo etapo veiklas pilis galės funkcionuoti kaip minimali, bet pilnavertė ir kokybiška turizmo infrastruktūra. Šiuo projektu bus išsprendžiama problema - nerestauruota ir nepritaikytaviešajai turizmo infrastruktūrai Panemunės pilis buvo nepatraukli turistams, todėl įgyvendinus šį projektą bus išlaikomas pilies autentiškumas, bet ir teikiamos viešosios paslaugos turistams.

Įgyvendinus projektą siekiama šių bendrųjų rezultatų:

- pritaikyta viešojo kultūrinio turizmo reikmėms 1082,54 kv.m Panemunės pilies ploto;
- sutvarkytas 1800 kv. m pilies kiemas;
- nutiesti lauko inžineriniai tinklai;
- sukurtos 5 naujos darbo vietos;
- pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pilyje apsilankys 22 tūkst. turistų, bus surengta 14 konferencijų.

Sukurta nauja kultūrinio turizmo infrastruktūra bus patraukli ir šaltuoju metų laiku: visus metus teikiamos konferencijų organizavimo, nakvynės ir maitinimo paslaugos bei kultūrinė programa (parodos, koncertai) leis pritraukti turistus ir kitus pilies lankytojus. Projektu planuojama restauruoti ir rekonstruoti Panemunės pilis patenka į Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį maršrutą.

Projekto objektas - Panemunės pilis - yra įtraukta į specialiųjų nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentų projektus, numatyta Tauragės apskrities bendrojo plano ir saugomų teritorijų tvarkymo plano projektuose. Panemunės pilis nuo 1961 m. turi architektūros paminklo statusą - unikalus kodas 968 (buvęs reg. Nr. G28K), o pilies teritorija yra Panemunių regioniniame parke.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo