Miesto kultūra. Miestai be miestiečių

Miesto kultūra. Miestai be miestiečių

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 6 900,00
Atsakingas asmuo Donata Jutkienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-02-01 - 2019-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - šiuolaikinės architektūros kaip reiškinio sklaida ir jos suvokimo ugdymas.

Uždaviniai ir pagrindinės veiklos:

  • Suorganizuoti viešą ir atvirą 6 paskaitų ciklą;
  • Suorganizuoti viešas ir atviras diskusijas aktualiomis paskaitų ciklo temomis;
  • Aktualizuoti miesto kultūros ir šiuolaiknės architektūros klausimą;
  • Ugdyti šiuolaikinės architektūros suvokimą miesto kultūros kontekste;
  • Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir ryšius;
  • Skleisti ir viešinti su projektu susijusią informacijas visuomenės viešojo informavimo priemonėmis.

Pastaraisiais dešimtmečiais urbanizacijos procesai įgauna vis naujų bruožų. Dar sovietiniais laikais prasidėjusią migraciją iš kaimų į miestus, itin sparčiai ir sistemingai keičia gyventojų migracija iš miestų į aplink esančias priemiestines teritorijas. Viena vertus, vykstantis suburbanizacijos procesas praplečia miesto ribas, kita vertus, tuštėja miestai ir jų centrai, mažėja miesto kaip urbanistinio centro vaidmuo visuomeniniame gyvenime ir suvokimas apie miesto kultūros ir šiuolaikinės architektūros svarbą šuiolaikinio miesto kontekste.

Šio projekto veiklomis - paskaitų ciklu ir diskusijomis, siekiama aktualizuoti šiuolaikinės architektūros aspektus, įtaką miesto veido, kultūros ir visuomenės poreikių formavimuisi.