Meninis tyrimas: tyrimo ir vertinimo metodologijos

Meninis tyrimas: tyrimo ir vertinimo metodologijos

Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-05-0007 
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2.085,68
Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-03-13 - 2018-09-02

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama ugdyti Vilniaus dailės akademijos mokslininkų ir doktorantų meninio tyrimo gebėjimus, vystyti tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą ir mokslinių idėjų mainus. Projekto metu į VDA atvyksta patyręs aukšto lygio užsienio mokslininkas – Dr. Michaelis Schwabas iš Orpheus instituto Belgijoje. Šio projekto dėmesio centre yra meninis tyrimas kaip mokslinio tyrimo objektas. Vykdant praktines mokslines veiklas – konsultuojant VDA meno ir dizaino doktorantus bei jų dėstytojus – siekiama susisteminti meninio tyrimo metodologijas ir suformuluoti galimus jo vertinimo kriterijus bei metodus, kuriuos VDA dėstytojai ir doktorantai galės taikyti savo mokslinėje praktikoje. Projekto metu bus keliamos VDA mokslininkų bei doktorantų kompetencijos meninio tyrimo sampratos ir metodologijos, šio tyrimo vertinimo ir pristatymo srityse.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.