Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (Prancūzija)

Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0096
Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 3 272,43
Stažuotoja Miglė Lebednykaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-09-09 - 2019-12-05

Projekto tikslas – atlikti XIX–XX a. pradžios lietuvių aprangos ir tekstilės rinkinio tyrimus Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje (MuCEM) Marselyje, Prancūzijoje. 

Numatomos veiklos: išaiškinti tikslų eksponatų skaičių, įgijimo laiką, kilmės vietą, asmenis, surinkusius tuos eksponatus, apibūdinti rinkinio meninę vertę, pirmą kartą išsamiai pristatyti 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje eksponuotą lietuvių etnografinės aprangos ir tekstilės kolekciją, kuri šiuo metu yra saugoma MuCEM muziejuje Marselyje, Prancūzijoje ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Rezultatas – parengtas mokslinis straipsnis, kuriame pateikiama nauja informacija apie MuCEM muziejuje Marselyje saugomą XIX–XX a. pradžios lietuvių aprangos ir tekstilės rinkinį.

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę padidinti projekto vykdytojos kompetenciją muziejinių lietuviškos etnografinės aprangos ir tekstilės rinkinių ekspertavime, tuo pačiu padidins stažuotojos gebėjimą rengti aukšto lygio publikacijas, pranešimus mokslo bei praktikų auditorijoms, suintensyvins Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkų bendradarbiavimą, prisidės prie rezultatų tarptautiškumo, mobilumo, pagerins dėstomų dalykų kokybę Vilniaus dailės akademijoje. Projektas reikšmingas unikalių lituanistinių eksponatų užsienio muziejuose atradimu, išsamia analize bei įtraukimu į Lietuvos mokslo tyrimų erdvę.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0096 pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).