Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės "Mažųjų Lietuvos miestų identiteto formavimas"

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 2 500,00
Atsakingas asmuo Marius Šaliamoras
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-09-10 - 2019-12-10
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - kūrybinių dirbtuvių metu išsiaiškinti aktualias mietų problemas; bendradarbiauti su visuomene, vaikais ir jaunimu; sukurti nagrinėtų visuomeninių teritorijų ir viešųjų erdvių vystymo koncepcijas; surengti parodą, aptarimą.

Projekto veiklos:

  1. Suburti kūrybinius kolektyvus sudarytus iš jaunųjų architektų, vietos jaunimo ir vaikų; 
  2. Surengti grupių susitikimus su gyventojų bendruomenėmis bei savivaldybės specialistais. Jų metu išskirti problemines teritorijas, suformuluoti projektines užduotis; 
  3. Bendradarbiaujant su specialistais ir visuomenės nariais sukurti problemų sprendimo architektūros priemonėmis scenarijus; 
  4. Pateikti koncepcijas iliustruojančią medžiagą. 
  5. Surengti parodas ir rezultatų pristatymą visuomenei. 
  6. Išleisti informacinį leidinį.