XI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2022–2025 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XI kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
 

Kvietimo lėšos ~7,5 mln. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga 2021 m. rugsėjo 15 d. 24 val.
Projekto terminai pradžia 2022-04-01–2022-07-01
trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.
Projekto biudžetas ne didesnis nei 150 tūkst. Eur. Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

Kvietimo konkursai:

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.

IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.

Galimi pareiškėjai (bendros nuostatos visiems konkursams).

  • paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga;

Visa Kvietimo informacija čia.