X kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m.

Lietuvos mokslo taryba skelbia X kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.

Kvietimo lėšos ~7,5 mln. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga 2020 m. rugsėjo 15 d. 24 val.
Projekto terminai pradžia 2021-04-01–2021-06-01
pabaiga iki 2024-03-31 (negalima sausio-vasario mėn.)
Projekto biudžetas ne didesnis nei 150 tūkst. Eur; lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

I KONKURSAS. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.

II KONKURSAS. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai.

Visa informacija LMT puslapyje.