• Naujienlaiškis
 • VIII kvietimas teikti paraiškas 2020–2023 m. MOKSLO projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos programą

  Konkurso apimtis - Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos 1 uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones:

  • 1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;
  • 1.2 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;
  • 1.3 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;
  • 1.4 priemonė. Kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);
  • 1.5 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;
  • 1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).

  Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt  iki 2020 m. vasario 27 d. 24 val.

  Projekto pradžia 2020-06-01 – 2020-07-01

  Projekto pabaiga iki 2023-05-31 (negalima sausio–vasario mėn.)

  Projekto biudžetas ne didesnis nei 120 tūkst. Eur.

  Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo(-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

  Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

  Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

  Visa informacija LMT puslapyje.