LMT studentų tyrimų finansavimas (2020-2021)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2020–2021 mokslo metais pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

  • Finansavimo tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius (meno) tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją bei kompetenciją vykdant mokslo (meno) tyrimus.
  • Projekto biudžetas – daugiausiai vienam studentui gali būti skiriama 3000 Eur (finansuojama 100 proc. projekto vertės);
  • Veiklų trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).
  • Studento mokslo (ar meno) tiriamojo darbo intensyvumas turi būti ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.
  • Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
  • Paraiškos teikiamos iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. (imtinai).
  • Paraiškos ir jų priedai teikiami per duomenų mainų svetainę: https://dms2014.finmin.lt/ 

Visa informacija LMT puslapyje.

Ir ES Investicijų tinklapyje.

Taip pat parengėme išsamią PREZENTACIJĄ su detalia Kvietimo informacija.