• Naujienlaiškis
 • LKT stabdo II-ojo etapo paraiškų vertinimą ir dalį programų atšaukia

  Kultūros srityje veikiančioms organizacijoms steigiama nauja 1.2 mln. eurų biudžeto programa, skirta kuriamo turinio pritaikymo ir/ar perkėlimo į skaitmeninę erdvę bei vykdomų veiklų pritaikymo prie pasikeitusių aplinkybių projektams.

  LKT šiuo metu ekspertiniam vertinimui perduoda Humanitarinės literatūros leidybos, taip pat Literatūros srities, Kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų, Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektų bei Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektų II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo programas.

  Dalis II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo yra suspenduojama iki karantino pabaigos. LKT sudarys galimybę organizacijoms atsiimti (galbūt ir tikslinti) nebeaktualias paraiškas, pateiktas į visus kultūros ir meno sričių (išskyrus literatūros) konkursus, taip pat Etninės kultūros, atminties institucijų Inovatyvių paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidos, Tolygios kultūrinės raidos programas.

  Kita dalis – atminties institucijų Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, Tinklaveikos, Kūrybinių bendruomenių iniciatyvų, Meno žmogaus gerovei, Tremties ir palaidojimo vietų lankymo ir (arba) tvarkymo, Kultūros edukacijos bei Vaikų ir jaunimo kultūros programosyra atšaukiamos. LKT kvies į šias programas paraiškas teikusias organizacijas savo projektus pritaikyti naujajam finansavimo instrumentui.

  Visą informaciją rasite LKT puslapyje.